Obec Dolná Streda
ObecDolná Streda

VZN

Rok 2022

VZN č. 6/2022

VZN_6_2022-o_miestnych_daniach_a_miestnom_poplatku-v_r.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 269,07 kB

VZN č. 5/2022

VZN_5_2022,ktorým_sa_mení_VZN_2_2020-Dodatok_1-v_r.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 155,36 kB

VZN č. 4/2022

VZN_4_2022-o_organizácii_miestneho_referenda-v_r.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 252,43 kB

VZN č. 3/2022

VZN č. 32022 o zabezpečení stravovania v zariadení školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti obce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 404,02 kB

VZN č. 2/2022

VZN_2_2022-o_umiestňovaní_volebných_plagátov-v_r.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 161,37 kB

VZN č. 1/2022

VZN_1_2022_o_podmienkach_nájmu_obecných_bytov_v_obci_Dolná_Streda-vr-1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 220,03 kB

Rok 2021

VZN č. 3/2021

VZN č. 032021-Zmena_VZN_1_2020-Dodatok_1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 179,78 kB

VZN č. 2/2021 o určení spádovej materskej školy, ktorej zriaďovateľom je obec Dolná Streda

VZN č. 022021 o určení spádových materských škôl.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 378 kB

VZN č. 1/2021 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Dolná Streda

VZN č. 012021 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Dolná Streda.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 557,7 kB

Rok 2020

VZN č. 4/2020 - O miestnom poplatku za rozvoj

Schválené VZN 4-2020 o miestnom poplatku za rozvoj 16.12.2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 781,29 kB

VZN č. 3/2020 - O miestnych daniach

Schválené VZN 3-2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 16122020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,14 MB

VZN č. 2/2020 - O nakladaní s komunálnym odpadom

Schválené - VZN č. 2-2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 912,75 kB

VZN č. 1/2020 - Prevádzkový poriadok pohrebiska

Prerokované a schválené VZN č. 1-2020 dňa 29042020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 605,7 kB

Rok 2018

Dodatok č.6/2018 k VZN č.1/2005

KM_206_00663.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 193,36 kB

Komplexný urbanistický návrh ZaD č.7/2018 - výkres

1_Komplexný_urbanistický_návrh_ZaD_č.72018.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 7,64 MB

Rok 2017

Dodatok č. 1/2017 k VZN č. 7/2011

Dodatok č.1_2017 k VZN 7_2011 (1).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 151,82 kB

VZN 2/2017

VZN_22017.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 32,91 kB

VZN 3/2017

VZN32017_(2).docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 17,73 kB

Príloha č. 1 k VZN č. 2/2015

Príloha_č._1_k_VZN_č._22015.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 20,45 kB

VZN č. 1/2017

VZN_č._12017.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 143,19 kB

Rok 2016

VZN č. 1/2016 O vymedzení Oddychovej zónny

vzn_c__1-2016.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 4,95 MB

VZN č. 2/2016 O nakladaní s komunálnym odpadom

vzn_o__odpadoch.11.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 27,48 kB

Rok 2015

Všeobecne záväzné nariadenie obce Dolná Streda č. 1/2015

vzn_obce_dol.streda_c._12015.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 1,27 MB

Rok 2014

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2014

vzn_o_dotaciach_dolna_streda_schvalene_s_peciatkou.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 684,85 kB

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2014

vzn_o_dotaciach_dolna_streda.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 37,47 kB

Rok 2013

Dodatok č. 1 k VZN obce Dolná Streda č. 5/2012

dod._1_k_vzn_c._52012.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 464,23 kB

Dodatok č. 1 k VZN obce Dolná Streda č. 5/2012

dod._1_k_vzn_c._52012.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 464,23 kB

Návrh dodatku č. 1 k VZN č. 5/2012

navrh_dodatku_k_vzn_5_2012.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 11,51 kB

VZN č. 1/2013

VZN+1+2013.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 72 kB

Návrh - Dodatok č.5/2013 k VZN č.1/2005

238.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 30 kB

VZN č.3/2013

240.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 30 kB

VZN č.2/2013

239.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 36 kB

VZN 2/2013 o určení školských obvodov

242.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 36 kB

VZN 3/2013 o určení miesta a času zápisu do ZŠ

241.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 30 kB

VZN o určení školských obvodov

231.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 34,5 kB

VZN o určení miesta a času zápisu do ZŠ

230.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 29,5 kB

Návrh VZN č. 1/2013 školstvo

203.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 71,5 kB

Návrh VZN 1/2013 o financovaní školstva

195.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 58,5 kB

Protest prokurátora

Poriadok.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 17,37 MB

Upozornenie prokurátora

Ochranadreva.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 29,6 MB

Rok 2012

Dodatok č.1 k VZN 3/2011 o oddychovej zóne

185.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 10,48 kB

VZN 4/12

VZN+4+2012.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 37,5 kB

Návrh VZN 4 2012

171.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 37,5 kB

VZN č. 1/2012

_Poziarny_poriadok.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 170,5 kB

Dodatok č.2 k VZN 3/2008

158.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 22 kB

VZN č.2/2012

157.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 35 kB

Dodatok č. 2 k VZN 3/2008

Dodatok+VZN.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 1,32 MB

Všeobecné záväzné nariadenie-stravovanie‏

155.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 34 kB

Návrh VZN č. 1/2012

141.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 169,5 kB

Rok 2011

VZN č. 7/2011o prevádzkovom poriadku pohrebiska

132.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 116 kB

VZN č.4/2011

VZN+o+pyrotechnike.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 46 kB

VZN č.3/2011

Navrh_VZN_o_Oddychovej_zone1.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 9,19 MB

Návrh VZN č. 3/2011 o Oddychovej zóne

104.rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 27,56 kB

Návrh VZN 2-2011 o povoľovaní a poplatkoch za reklamu

103.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 86 kB

VZN č.1/2011 o podmienkách nájmu obecných bytov v Obci Dolná Streda

VZN_1_2011.rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 76,46 kB

Návrh VZN č. 1/2011 o podmienkach nájmu obecných bytov v obci Dolná Streda

98.rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 89,99 kB

Poplatky za sluľby

poplatky+obci.xls
Typ súboru: XLS dokument, Velkosť: 25,5 kB

Rok 2010

VZN o daniach a poplatkoch

65.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 75,5 kB

VZN č.2/2010

VZN_2_2010_o_nakladani_s_odpadmi.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 107 kB

VZN 1/2010

VZN_o_uzivani_najomnych_bytov.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 24,21 kB

VZN č.5/2009

VZN_o_miestnych_daniach.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 75,5 kB

Rok 2009

VZN 4/2009

VZN+o+trhovom+poriadku.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 64 kB

VZN 2/2009

VZN_2_2009.zip
Typ súboru: ZIP Archív, Velkosť: 1,39 MB

VZN 1/2009

VZN_o_centralnej_zone.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 29,5 kB

Rok 2008

VZN č.4-2008

VZN-4-2008.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 98,5 kB

VZN č.5-2008

VZN+5-2008.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 82,5 kB

VZN 3/2007

VZN_dane_a_poplatky+2007.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 80,5 kB

VZN č. 2/2008 o pravidlách času predaja

Predaj.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 47,5 kB

Vąeobecné záväzné nariadenie o parkovaní

VZNoParkovani10.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 44,5 kB

Vąeobecné záväzné nariadenie o znečis»ovaní ovzduąia

VZNznecistovzdusia.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 44 kB

Vąeobecné záväzné nariadenie - Opatrovateµská sluľba

VZNopatrovsluzba.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 44 kB

Mobilná aplikácia

mobilní aplikace V OBRAZE
Sledujte informácie z nášho webu na svojich inteligentných telefónoch. Využívajte našu novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.

Voľne k stiahnutiu:

Google Play

App Store

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Aktuálne počasie

dnes, piatok 2. 12. 2022
zamračené 5 °C 0 °C
sobota 11. 12. zamračené 6/3 °C
sobota 3. 12. slabý dážď 5/2 °C

Dátum a čas

Dnes je piatok, 2.12.2022, 5:07:19