Obec Dolná Streda
ObecDolná Streda

Komisia mandátová a pre nezlučiteľnosť funkcií