Obec Dolná Streda
ObecDolná Streda

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
1. 4 .2020

Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou

3/1000143393

uvedené v zmluve

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Obec Dolná Streda

1. 4 .2020

Zmluva

320 0836

3 000,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Dolná Streda

26. 3 .2020

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien a prevzatí záväzku

200199-0170000174-VB

neuvedená

Západoslovenská distribučná, a.s.

Obec Dolná Streda

17. 3 .2020

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb a Zmluva o predaji Zariadenia

1-760150614322

4,00 EUR

Slovak Telekom,a.s.

Obec Dolná Streda

16. 3 .2020

Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve zo dňa 11.03.2020

1

1,00 EUR

Stor-In Management, spol. s r.o.

Obec Dolná Streda

12. 3 .2020

Kúpna zmluva

1

150,00 EUR

Rímsko-katolícky farský úrad Dolná Streda

Obec Dolná Streda

11. 3 .2020

Kúpna zmluva

1

1,00 EUR

Stor-In Management, spol. s r.o.

Obec Dolná Streda

6. 3 .2020

Zmluva o dielo

1

212 652,35 EUR

AQUAMONT spol. s r.o.

Obec Dolná Streda

28. 2 .2020

Poistná zmluva pre poistenie úrazu-krátkodobé

14-1143126

10,80 EUR

Union poisťovňa, a.s.

Obec Dolná Streda

27. 2 .2020

Zmluva o dielo č. PK2020/001

2020/001

11 000,00 EUR

AMIMA s.r.o.

Obec Dolná Streda

26. 2 .2020

Dohoda číslo: 20/05/054/19

20/05/054/19

uvedená v dohode

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta

Obec Dolná Streda

21. 2 .2020

Zmluva o dielo

1

17 972,48 EUR

Stehel Construction s.r.o.

Obec Dolná Streda

19. 2 .2020

Zmluva o zabezpečení rekonštrukcie cesty

1

neuvedená

FAHR park s.r.o.

Obec Dolná Streda

17. 2 .2020

Dodatok č. 3 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov

3

uvedená v dodatku

NATUR-PACK, a.s.

Obec Dolná Streda

17. 2 .2020

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 09.09.2019

1/09092019

neuvedená

Tradester s.r.o.

Obec Dolná Streda

10. 2 .2020

Poistná zmluva pre poistenie úrazu

14-1143125

9,00 EUR

Union poisťovňa, a.s.

Obec Dolná Streda

16. 1 .2020

Dodatok č. 7 k zmluve č. 3/2008 o dielo

7

uvedené v zmluve

KOMPLEX-odpadová spoločnosť, s.r.o.

Obec Dolná Streda

16. 1 .2020

Dodatok č. 6 k zmluve č. 102/2009

6

uvedené v zmluve

KOMPLEX-odpadová spoločnosť, s.r.o.

Obec Dolná Streda

15. 1 .2020

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služby InBiz

1

neuvedená

Všeobecná úverová banka, a.s.

Obec Dolná Streda

10. 1 .2020

Kúpna zmluva

2

187,00 EUR

Ferdinand Mrákava

Obec Dolná Streda

2. 1 .2020

Zmluva o poskytovaní služieb dodatok č. 1

1

80,00 EUR

Mária Strapáčová

Obec Dolná Streda

2. 1 .2020

Zmluva o nájme nebytových priestorov

1

100,00 EUR

Lenka Eliášová

Obec Dolná Streda

30. 12 .2019

Dohoda o urovnaní

1

1 200,00 EUR

Union poisťovňa, a.s.

Obec Dolná Streda

12. 12 .2019

Darovacia zmluva

1

neuvedená

ČSOB Leasing, a.s.

Obec Dolná Streda

10. 12 .2019

Dodatok č. 1 k zmluve o NFP č. Z311071T212

Dodatok č. 1

14 940,00 EUR

Ministerstvo dopravy a výstavby SR

Obec Dolná Streda

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazeno 1-25 z 48