Obec Dolná Streda
ObecDolná Streda

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
18. 9 .2020

Kúpna zmluva

1

430,00 EUR

Etela Šišová

Obec Dolná Streda

17. 9 .2020

Zmluva o spolufinancovaní IBV pri Novej ulici

1

62 652,35 EUR

Monika Vajdíková

Obec Dolná Streda

14. 9 .2020

Učebná zmluva

02/2020

neuvedené

Veronika Mikulová

Obec Dolná Streda

4. 9 .2020

Zmluva o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu

145640 08U01

150 000,00 EUR

Environmentálny fond

Obec Dolná Streda

31. 8 .2020

Kúpna zmluva

1

1,00 EUR

Stor-In Management, spol. s r.o.

Obec Dolná Streda

27. 8 .2020

Dohoda

20/05/054/68

uvedená v zmluve

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta

Obec Dolná Streda

25. 8 .2020

Kúpna zmluva

1

podľa objednávky

Zdravé ovocie s.r.o.

Obec Dolná Streda

20. 8 .2020

Dodatok k poistnej zmluve

1

950,00 EUR

Union poisťovňa, a.s.

Obec Dolná Streda

17. 8 .2020

Zmluva o duálnom vzdelávaní

02/DV/2020

neuvedené

Obchodná akadémia

Obec Dolná Streda

11. 8 .2020

Zmluva o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd

3/1000150428

uvedená v zmluve

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Obec Dolná Streda

11. 8 .2020

Zmluva o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd

3/1000150422

uvedená v zmluve

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Obec Dolná Streda

5. 8 .2020

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov

43/CKF/2020

3 500,00 EUR

Trnavský samosprávny kraj

Obec Dolná Streda

28. 7 .2020

Zmluva o poskytovaní technických služieb - servisná zmluva

2020/01

uvedená v zmluve

AMIMA s.r.o.

Obec Dolná Streda

24. 7 .2020

Zmluva o pripojení odberných elektrických zariadení

170000555

4 730,83 EUR

Západoslovenská distribučná, a.s.

Obec Dolná Streda

24. 7 .2020

Zmluva o dielo

1

43 788,08 EUR

Tradester s.r.o.

Obec Dolná Streda

7. 7 .2020

Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke

883/2020/D

neuvedené

Všeobecná úverová banka, a.s.

Obec Dolná Streda

7. 7 .2020

Zmluva o termínovanom úvere

702/2020/UZ

120 000,00 EUR

Všeobecná úverová banka, a.s.

Obec Dolná Streda

6. 7 .2020

Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie

165-PRcov/OAaVP/4518/2020

4 000,00 EUR

Trnavský samosprávny kraj

Obec Dolná Streda

3. 7 .2020

Kúpna zmluva

1

podľa dodaného produktu

PLANTEX, s.r.o.

Obec Dolná Streda

1. 7 .2020

Zmluva o zriadení vecných bremien

200440-L13.0904.18.0003-VB

14 460,00 EUR

Západoslovenská distribučná, a.s.

Obec Dolná Streda

24. 6 .2020

ZMLUVA

3/1000146182

uvedená v zmluve

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Obec Dolná Streda

23. 6 .2020

Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve

1

1,00 EUR

Milan Firek

Obec Dolná Streda

19. 6 .2020

Darovacia zmluva

0759730/00CRZ

30 000,00 EUR

SLOVNAFT, a.s.

Obec Dolná Streda

18. 6 .2020

Kúpna zmluva

6/2020

5 967,84 EUR

ELBAS s.r.o.

Obec Dolná Streda

15. 6 .2020

Kúpna zmluva

1

13 191,60 EUR

Baribal s.r.o.

Obec Dolná Streda

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazeno 1-25 z 84