Obec Dolná Streda
ObecDolná Streda

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
22. 2. 2021

Licenčná zmluva

1

315,00 EUR

TENDERnet s.r.o.

Obec Dolná Streda

15. 2. 2021

Dodatok k zmluve

4

uvedená v zmluve

NATUR-PACK, a.s.

Obec Dolná Streda

21. 1. 2021

Poistná zmluva

11317949

370,00 EUR

Union poisťovňa, a.s.

Obec Dolná Streda

21. 1. 2021

Zmluva o dielo

01/2021

12 660,00 EUR Dvanásťtisícšesťstošesťdesiat eur

Reymax, s.r.o.

Obec Dolná Streda

12. 1. 2021

Poistná zmluva

1248000778

150,13 EUR

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.

Obec Dolná Streda

12. 1. 2021

Kúpna zmluva

1

800,00 EUR

Danka Rakúsová

Obec Dolná Streda

30. 12. 2020

Dodatok k zmluve o poskytovaní lekárskej posudkovej činnosti

2

30,00 EUR

MUDr. Michal Hudák

Obec Dolná Streda

28. 12. 2020

Darovacia zmluva

KRHZ-TT-VO-2020/389-029

65 378,60 EUR

Ministerstvo vnútra SR

Obec Dolná Streda

21. 12. 2020

Zmluva o dodávke plynu

5100003130

uvedená v zmluve

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Obec Dolná Streda

21. 12. 2020

Zmluva o zriadení vecného bremena

83504/2020

bezodplatne

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Obec Dolná Streda

18. 12. 2020

Kúpna zmluva

1

1,00 EUR

Miloš Gajarský

Obec Dolná Streda

18. 12. 2020

Kúpna zmluva

1

1,00 EUR

PhDr. Mgr. Ľuboš Šúry, Iveta Šúryová

Obec Dolná Streda

18. 12. 2020

Kúpna zmluva

1

1,00 EUR

Mária Kovandová

Obec Dolná Streda

15. 12. 2020

Zmluva

83512/2020

1,00 EUR

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Obec Dolná Streda

15. 12. 2020

Zmluva o združení

83508/2020

15 000,00 EUR

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Obec Dolná Streda

14. 12. 2020

Dodatok k poistnej zmluve

1441598

uvedená v zmluve

Union poisťovňa, a.s.

Obec Dolná Streda

14. 12. 2020

Zmluva o dielo a zmluva o poskytovaní služieb

1

45,00 EUR

BM PROTECT s.r.o.

Obec Dolná Streda

11. 12. 2020

Kúpna zmluva

1

1,00 EUR

PhDr. Mgr. Ľuboš Šúry, Iveta Šúryová

Obec Dolná Streda

9. 12. 2020

Darovacia zmluva

1

116,00 EUR

KOMPLEX-odpadová spoločnosť, s.r.o.

Obec Dolná Streda

2. 12. 2020

Zmluva o spolufinancovaní IBV pri Novej ulici

2

15 000,00 EUR

Monika Vajdíková

Obec Dolná Streda

9. 11. 2020

Príkazná zmluva

4 VO/08/2020/EL

300,00 EUR

KOMUNAL SERVIS - Verejné obstarávanie, s.r.o.

Obec Dolná Streda

4. 11. 2020

Zmluva o dielo

1

36 832,98 EUR

LT Welding s.r.o.

Obec Dolná Streda

20. 10. 2020

DOHODA

20/05/010/2

neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta

Obec Dolná Streda

16. 10. 2020

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

1

10,00 EUR

LU Invest spol. s r.o.

Obec Dolná Streda

13. 10. 2020

Dodatok k poistnej zmluve

1

764,42 EUR

Union poisťovňa, a.s.

Obec Dolná Streda

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazeno 1-25 z 121