Obec Dolná Streda
ObecDolná Streda

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
7. 7 .2020

Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke

883/2020/D

neuvedené

Všeobecná úverová banka, a.s.

Obec Dolná Streda

7. 7 .2020

Zmluva o termínovanom úvere

702/2020/UZ

120 000,00 EUR

Všeobecná úverová banka, a.s.

Obec Dolná Streda

6. 7 .2020

Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie

165-PRcov/OAaVP/4518/2020

4 000,00 EUR

Trnavský samosprávny kraj

Obec Dolná Streda

3. 7 .2020

Kúpna zmluva

1

podľa dodaného produktu

PLANTEX, s.r.o.

Obec Dolná Streda

1. 7 .2020

Zmluva o zriadení vecných bremien

200440-L13.0904.18.0003-VB

14 460,00 EUR

Západoslovenská distribučná, a.s.

Obec Dolná Streda

24. 6 .2020

ZMLUVA

3/1000146182

uvedená v zmluve

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Obec Dolná Streda

23. 6 .2020

Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve

1

1,00 EUR

Milan Firek

Obec Dolná Streda

19. 6 .2020

Darovacia zmluva

0759730/00CRZ

30 000,00 EUR

SLOVNAFT, a.s.

Obec Dolná Streda

18. 6 .2020

Kúpna zmluva

6/2020

5 967,84 EUR

ELBAS s.r.o.

Obec Dolná Streda

15. 6 .2020

Kúpna zmluva

1

13 191,60 EUR

Baribal s.r.o.

Obec Dolná Streda

10. 6 .2020

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov

24/CKF/2020

2 500,00 EUR

Trnavský samosprávny kraj

Obec Dolná Streda

9. 6 .2020

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

1

1 100,00 EUR

Ing. Marta Serenčéšová - auditor

Obec Dolná Streda

8. 6 .2020

Nájomná zmluva o nájme pozemkov

1

1,00 EUR

Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik

Obec Dolná Streda

3. 6 .2020

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia

121989754

67,10 EUR

Západoslovenská distribučná, a.s.

Obec Dolná Streda

1. 6 .2020

Kúpna zmluva

1

1,00 EUR

Stor-In Management, spol. s r.o.

Obec Dolná Streda

26. 5 .2020

Kúpna zmluva

1

1,00 EUR

Milan Firek

Obec Dolná Streda

20. 5 .2020

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP

1

211 225,20 EUR

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Obec Dolná Streda

19. 5 .2020

Zmluva o nájme

1

1,00 EUR

Monika Vajdíková

Obec Dolná Streda

6. 5 .2020

Poistná zmluva (Stavebno-montážne poistenie)

11415700

350,00 EUR

Union poisťovňa, a.s.

Obec Dolná Streda

5. 5 .2020

Kúpna zmluva

1

28 638,00 EUR

GASTRO TRADE SLOBODA s.r.o.

Obec Dolná Streda

27. 4 .2020

Dodatok č. 7 k Zmluve o NFP - Zberný dvor

Dodatok č. 7

uvedená v zmluve

Slovenská agentúra životného prostredia

Obec Dolná Streda

1. 4 .2020

Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou

3/1000143393

uvedené v zmluve

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Obec Dolná Streda

1. 4 .2020

Zmluva

320 0836

3 000,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Dolná Streda

26. 3 .2020

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien a prevzatí záväzku

200199-0170000174-VB

neuvedená

Západoslovenská distribučná, a.s.

Obec Dolná Streda

17. 3 .2020

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb a Zmluva o predaji Zariadenia

1-760150614322

4,00 EUR

Slovak Telekom,a.s.

Obec Dolná Streda

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazeno 1-25 z 69