Menu
Obec Dolná Streda
ObecDolná Streda

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
24. 6. 2020

ZMLUVA

3/1000146182

uvedená v zmluve

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Obec Dolná Streda

23. 6. 2020

Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve

1

1,00 EUR

Milan Firek

Obec Dolná Streda

19. 6. 2020

Darovacia zmluva

0759730/00CRZ

30 000,00 EUR

SLOVNAFT, a.s.

Obec Dolná Streda

18. 6. 2020

Kúpna zmluva

6/2020

5 967,84 EUR

ELBAS s.r.o.

Obec Dolná Streda

15. 6. 2020

Kúpna zmluva

1

13 191,60 EUR

Baribal s.r.o.

Obec Dolná Streda

10. 6. 2020

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov

24/CKF/2020

2 500,00 EUR

Trnavský samosprávny kraj

Obec Dolná Streda

9. 6. 2020

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

1

1 100,00 EUR

Ing. Marta Serenčéšová - auditor

Obec Dolná Streda

8. 6. 2020

Nájomná zmluva o nájme pozemkov

1

1,00 EUR

Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik

Obec Dolná Streda

3. 6. 2020

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia

121989754

67,10 EUR

Západoslovenská distribučná, a.s.

Obec Dolná Streda

1. 6. 2020

Kúpna zmluva

1

1,00 EUR

Stor-In Management, spol. s r.o.

Obec Dolná Streda

26. 5. 2020

Kúpna zmluva

1

1,00 EUR

Milan Firek

Obec Dolná Streda

20. 5. 2020

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP

1

211 225,20 EUR

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Obec Dolná Streda

19. 5. 2020

Zmluva o nájme

1

1,00 EUR

Monika Vajdíková

Obec Dolná Streda

6. 5. 2020

Poistná zmluva (Stavebno-montážne poistenie)

11415700

350,00 EUR

Union poisťovňa, a.s.

Obec Dolná Streda

5. 5. 2020

Kúpna zmluva

1

28 638,00 EUR

GASTRO TRADE SLOBODA s.r.o.

Obec Dolná Streda

27. 4. 2020

Dodatok č. 7 k Zmluve o NFP - Zberný dvor

Dodatok č. 7

uvedená v zmluve

Slovenská agentúra životného prostredia

Obec Dolná Streda

1. 4. 2020

Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou

3/1000143393

uvedené v zmluve

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Obec Dolná Streda

1. 4. 2020

Zmluva

320 0836

3 000,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Dolná Streda

26. 3. 2020

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien a prevzatí záväzku

200199-0170000174-VB

neuvedená

Západoslovenská distribučná, a.s.

Obec Dolná Streda

17. 3. 2020

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb a Zmluva o predaji Zariadenia

1-760150614322

4,00 EUR

Slovak Telekom,a.s.

Obec Dolná Streda

16. 3. 2020

Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve zo dňa 11.03.2020

1

1,00 EUR

Stor-In Management, spol. s r.o.

Obec Dolná Streda

12. 3. 2020

Kúpna zmluva

1

150,00 EUR

Rímsko-katolícky farský úrad Dolná Streda

Obec Dolná Streda

11. 3. 2020

Kúpna zmluva

1

1,00 EUR

Stor-In Management, spol. s r.o.

Obec Dolná Streda

6. 3. 2020

Zmluva o dielo

1

212 652,35 EUR

AQUAMONT spol. s r.o.

Obec Dolná Streda

28. 2. 2020

Poistná zmluva pre poistenie úrazu-krátkodobé

14-1143126

10,80 EUR

Union poisťovňa, a.s.

Obec Dolná Streda

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 126-150 z 189