Menu
Obec Dolná Streda
ObecDolná Streda

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
22. 12. 2023

Licenčná zmluva

tz2023-12-19mm7

67,32 EUR

TOPSET Solutions s.r.o.

Obec Dolná Streda

22. 12. 2023

Zmluva o bežnom účte

13122023

Neuvedené

Všeobecná úverová banka, a.s.

Obec Dolná Streda

22. 12. 2023

Darovacia zmluva

11122023

Neuvedené

Samsung Electronics Slovakia s.r.o.

Obec Dolná Streda

22. 12. 2023

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

1-808314650410

33,69 EUR

Slovak Telekom,a.s.

Obec Dolná Streda

22. 12. 2023

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

1-808287303561

30,00 EUR

Slovak Telekom,a.s.

Obec Dolná Streda

4. 12. 2023

Zmluva o dodávke elektriny

3525/2023

Neuvedené

MAGNA ENERGIA a.s.

Obec Dolná Streda

4. 12. 2023

Darovacia zmluva

27112023

116,00 EUR

KOMPLEX-odpadová spoločnosť, s.r.o.

Obec Dolná Streda

28. 11. 2023

Poistná zmluva

11-14591

11,90 EUR

Union poisťovňa, a.s.

Obec Dolná Streda

15. 11. 2023

Zmluva o aktualizácii programov

tz2023-11-13mm1

156,00 EUR

TOPSET Solutions s.r.o.

Obec Dolná Streda

31. 10. 2023

Rámcová zmluva o spolupráci

23938

4 911,00 EUR

CK Slniečko, spol. s r.o.

Obec Dolná Streda

24. 10. 2023

Kúpna zmluva

24102023

1,00 EUR

Klaudius Javor

Obec Dolná Streda

19. 10. 2023

Poistná zmluva

11-423848

886,56 EUR

Union poisťovňa, a.s.

Obec Dolná Streda

19. 10. 2023

Kúpna zmluva

19102023

7 440,00 EUR

Alojz Bystrík

Obec Dolná Streda

17. 10. 2023

Zmluva o poskytnutí podpory

8450451

16 548,30 EUR

Slovenská agentúra životného prostredia

Obec Dolná Streda

16. 10. 2023

Zmluva o právnych službách

04102023

120,00 EUR

AK Gavorová a partner, s.r.o.

Obec Dolná Streda

16. 10. 2023

Zmluva o dodaní biologicky rozložiteľného odpadu

28092023

Neuvedené

Agrozel Dolná Streda s.r.o.

Obec Dolná Streda

16. 10. 2023

Zmluva o dielo

TT/24

525,00 EUR

Zdenko Štefunko - Vydavateľstvo EUROSTYLE

Obec Dolná Streda

16. 10. 2023

Dodatok č. 1

1/04092023

450,00 EUR

Slovenské cukrovary, s.r.o.

Obec Dolná Streda

16. 10. 2023

Úrazové poistenie žiakov

11115052

63,36 EUR

Union poisťovňa, a.s.

Obec Dolná Streda

27. 9. 2023

Kúpna zmluva

27092023

1,00 EUR

Michal Marek

Obec Dolná Streda

22. 9. 2023

Zmluva o vykonaní preložky elektroenergetického zariadenia

2313500001-PVO

Neuvedené

Západoslovenská distribučná, a.s.

Obec Dolná Streda

19. 9. 2023

Zmluva o nájme pozemku

19092023

450,00 EUR

Slovenské cukrovary, s.r.o.

Obec Dolná Streda

18. 9. 2023

Zmluva o zriadení vecných bremien

222076-0170000174-VB

5 040,00 EUR

Západoslovenská distribučná, a.s.

Obec Dolná Streda

7. 9. 2023

Zmluva o dielo

05/2023

73 020,00 EUR

Reymax, s.r.o.

Obec Dolná Streda

23. 8. 2023

Hromadná licenčná zmluva

VP/23/07605/002

Neuvedené

SOZA

Obec Dolná Streda

9. 8. 2023

Kúpna zmluva

09082023

26 235,98 EUR

3lobit, s.r.o.

Obec Dolná Streda

8. 8. 2023

Zmluva o dielo

018/2023

Neuvedené

SEZAKO Trnava, s.r.o.

Obec Dolná Streda

8. 8. 2023

Zmluva o dodávke vody

3/1000203826

Neuvedené

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Obec Dolná Streda

2. 8. 2023

Dodatok č 1 ku kúpnej zmluve

1*

3 000,00 EUR

Andrej Ozimy a manželka

Obec Dolná Streda

20. 7. 2023

Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie

2023/OBC/R/P/GA/0074

900,00 EUR

Trnavský samosprávny kraj

Obec Dolná Streda

19. 7. 2023

Dodatok č. 03

03-1112424

Neuvedené

Energie2, a.s.

Obec Dolná Streda

19. 7. 2023

Dodatok k zmluve o zabezpečení výkon činnosti zodpovednej osoby

ZO/2018A14543-1

55,20 EUR

osobnyudaj.sk, s.r.o.

Obec Dolná Streda

14. 7. 2023

Príkazná zmluva

118VO/03/2023/EL-KSVO

600,00 EUR

KOMUNAL SERVIS - Verejné obstarávanie, s.r.o.

Obec Dolná Streda

12. 7. 2023

Kúpna zmluva

12072023.

32 496,96 EUR

GASTRO TRADE SLOBODA s.r.o.

Obec Dolná Streda

12. 7. 2023

Kúpna zmluva

12072023

13 008,05 EUR

Vojtech Halász - Nábytok Halász

Obec Dolná Streda

12. 7. 2023

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

IROP-Z302091CVY3-91-108

111 800,00 EUR

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Obec Dolná Streda

4. 7. 2023

Zmluva o dielo

26062023

4 500,00 EUR

Ing. arch. Martin Baloga

Obec Dolná Streda

3. 7. 2023

Kúpna zmluva

29062023-1

4 345,00 EUR

Jolana Krajčírová

Obec Dolná Streda

3. 7. 2023

Kúpna zmluva

29062023

118,00 EUR

Peter Krajčír

Obec Dolná Streda

30. 6. 2023

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

3 000,00 EUR

Andrej Ozimy a manželka

Obec Dolná Streda

22. 5. 2023

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

22052023

1 150,00 EUR

Ing. Marta Serenčéšová - auditor

Obec Dolná Streda

18. 5. 2023

Zmluva o spolupráci

0MŠ

Neuvedené

PLANTEX, s.r.o.

Obec Dolná Streda

18. 5. 2023

Zmluva o spolupráci

0ZŠ

Neuvedené

PLANTEX, s.r.o.

Obec Dolná Streda

18. 5. 2023

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP

1/309070BBV9

Neuvedené

Pôdohospodárska platobná agentúra

Obec Dolná Streda

18. 5. 2023

Dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorov

3/27122007

300,00 EUR

Ivana Andelová - ŠPORT

Obec Dolná Streda

5. 5. 2023

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo

1/21042022

14 281,10 EUR

BETONMIX s.r.o.

Obec Dolná Streda

3. 5. 2023

Zmluva

323 0106

3 000,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Dolná Streda

3. 5. 2023

Zmluva o prevzatí práv a povinností

1742023

Neuvedené

ROVAMI zber s.r.o.

Obec Dolná Streda

19. 4. 2023

Zmluva o pripojení odberného miesta

122309931

537,52 EUR

Západoslovenská distribučná, a.s.

Obec Dolná Streda

19. 4. 2023

Mandátna zmluva

042023

3 000,00 EUR

Reymax, s.r.o.

Obec Dolná Streda

19. 4. 2023

Zmluva o pripojení odberného miesta

122305634

324,22 EUR

Západoslovenská distribučná, a.s.

Obec Dolná Streda

12. 4. 2023

Dodatok k Zmluve o dielo

1.

1 001 101,99 EUR

LUKYSTAV s.r.o.

Obec Dolná Streda

12. 4. 2023

Zmluva o poskytnutí dotácie

1/2023.

2 000,00 EUR

OZ Záhradkárov a ochrancov prírody v Dolnej Strede

Obec Dolná Streda

5. 4. 2023

Zmluva o dielo

42023.

146 434,09 EUR

BETONMIX s.r.o.

Obec Dolná Streda

5. 4. 2023

Mandátna zmluva

42023

6 000,00 EUR

ppo services s.r.o.

Obec Dolná Streda

28. 3. 2023

Zmluva o poskytnutí dotácie

7/2023

1 000,00 EUR

Klub zdravotne postihnutých Sereď

Obec Dolná Streda

28. 3. 2023

Zmluva o poskytnutí dotácie

8/2023

3 000,00 EUR

OZ Turisti Dolná Streda

Obec Dolná Streda

27. 3. 2023

Zmluva o poskytnutí služby

09022023A

340,00 EUR

Gemini Group s.r.o.

Obec Dolná Streda

24. 3. 2023

Zmluva o dielo

1/2023

1 001 101,99 EUR

LUKYSTAV s.r.o.

Obec Dolná Streda

22. 3. 2023

Zmluva o poskytnutí dotácie

2/2023

2 000,00 EUR

KIKINDA

Obec Dolná Streda

22. 3. 2023

Zmluva o poskytnutí dotácie

4/2023

1 500,00 EUR

OZ Dolnostredan

Obec Dolná Streda

22. 3. 2023

Zmluva o poskytnutí dotácie

3/2023

2 000,00 EUR

OZ Dolnostredan

Obec Dolná Streda

22. 3. 2023

Dodatok k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov

5

Neuvedené

NATUR-PACK, a.s.

Obec Dolná Streda

22. 3. 2023

Zmluva o poskytnutí dotácie

6/2023

1 000,00 EUR

Občianske združenie Tulák

Obec Dolná Streda

22. 3. 2023

Mandátna zmluva

17032023

9 850,00 EUR

Bc. Peter Gula

Obec Dolná Streda

22. 3. 2023

Zmluva o poskytnutí dotácie

5/2023

17 000,00 EUR

Športový klub Dolná Streda

Obec Dolná Streda

22. 3. 2023

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien

222092-L13.0904.22.0004-ZBZ_VB

20,00 EUR

Západoslovenská distribučná, a.s.

Obec Dolná Streda

22. 3. 2023

Kúpna zmluva

230214-L13.0904.22.0004-KZ_P_TS

1 920,00 EUR

Západoslovenská distribučná, a.s.

Obec Dolná Streda

17. 3. 2023

Kúpna zmluva

32023

520,00 EUR

Miroslav Chmelár

Obec Dolná Streda

28. 2. 2023

Dohoda

23/05/060/33

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta

Obec Dolná Streda

28. 2. 2023

Dohoda

23/05/060/32

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta

Obec Dolná Streda

28. 2. 2023

Dohoda

23/05/060/31

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta

Obec Dolná Streda

15. 2. 2023

Hromadná licenčná zmluva

VP/23/07605/001

741,00 EUR

SOZA

Obec Dolná Streda

15. 2. 2023

Dodatok č. 11 k Zmluve č. 3/2008 o dielo

Dodatok č. 11

Neuvedené

KOMPLEX-odpadová spoločnosť, s.r.o.

Obec Dolná Streda

15. 2. 2023

Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb

A21488707

1,00 EUR

Orange Slovensko, a.s.

Obec Dolná Streda

15. 2. 2023

Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb

A21488685

1,00 EUR

Orange Slovensko, a.s.

Obec Dolná Streda

15. 2. 2023

Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb

A21488787

1,00 EUR

Orange Slovensko, a.s.

Obec Dolná Streda

13. 2. 2023

Dohoda

23/05/054/17

17 003,70 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta

Obec Dolná Streda

3. 2. 2023

Dodatok k zmluve č. tz2017-04-07vs1

1-tz2017-04-07vs1

144,00 EUR

TOPSET Solutions s.r.o.

Obec Dolná Streda

1. 2. 2023

Darovacia zmluva

202212.

116,00 EUR

KOMPLEX-odpadová spoločnosť, s.r.o.

Obec Dolná Streda

27. 1. 2023

Zmluva o poskytovaní služieb

17012023

uvedená v zmluve

3MH, s.r.o.

Obec Dolná Streda

27. 1. 2023

Dodatok k nájomnej zmluve

01870/2022-PNZ-P41387/15.01

uvedená v zmluve

Slovenský pozemkový fond

Obec Dolná Streda

27. 1. 2023

Dodatok č. 8 k Zmluve č. 102/2009

8-102/2009

uvedená v zmluve

KOMPLEX-odpadová spoločnosť, s.r.o.

Obec Dolná Streda

11. 1. 2023

Mandátna zmluva

04/2023

neuvedené

Agnesa Búsová

Obec Dolná Streda

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.