Obec Dolná Streda
ObecDolná Streda

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
22. 5. 2023

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

22052023

1 150,00 EUR

Ing. Marta Serenčéšová - auditor

Obec Dolná Streda

18. 5. 2023

Zmluva o spolupráci

0MŠ

Neuvedené

PLANTEX, s.r.o.

Obec Dolná Streda

18. 5. 2023

Zmluva o spolupráci

0ZŠ

Neuvedené

PLANTEX, s.r.o.

Obec Dolná Streda

18. 5. 2023

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP

1/309070BBV9

Neuvedené

Pôdohospodárska platobná agentúra

Obec Dolná Streda

18. 5. 2023

Dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorov

3/27122007

300,00 EUR

Ivana Andelová - ŠPORT

Obec Dolná Streda

5. 5. 2023

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo

1/21042022

14 281,10 EUR

BETONMIX s.r.o.

Obec Dolná Streda

3. 5. 2023

Zmluva

323 0106

3 000,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Dolná Streda

3. 5. 2023

Zmluva o prevzatí práv a povinností

1742023

Neuvedené

ROVAMI zber s.r.o.

Obec Dolná Streda

19. 4. 2023

Zmluva o pripojení odberného miesta

122309931

537,52 EUR

Západoslovenská distribučná, a.s.

Obec Dolná Streda

19. 4. 2023

Mandátna zmluva

042023

3 000,00 EUR

Reymax, s.r.o.

Obec Dolná Streda

19. 4. 2023

Zmluva o pripojení odberného miesta

122305634

324,22 EUR

Západoslovenská distribučná, a.s.

Obec Dolná Streda

12. 4. 2023

Dodatok k Zmluve o dielo

1.

1 001 101,99 EUR

LUKYSTAV s.r.o.

Obec Dolná Streda

12. 4. 2023

Zmluva o poskytnutí dotácie

1/2023.

2 000,00 EUR

OZ Záhradkárov a ochrancov prírody v Dolnej Strede

Obec Dolná Streda

5. 4. 2023

Zmluva o dielo

42023.

146 434,09 EUR

BETONMIX s.r.o.

Obec Dolná Streda

5. 4. 2023

Mandátna zmluva

42023

6 000,00 EUR

ppo services s.r.o.

Obec Dolná Streda

28. 3. 2023

Zmluva o poskytnutí dotácie

7/2023

1 000,00 EUR

Klub zdravotne postihnutých Sereď

Obec Dolná Streda

28. 3. 2023

Zmluva o poskytnutí dotácie

8/2023

3 000,00 EUR

OZ Turisti Dolná Streda

Obec Dolná Streda

27. 3. 2023

Zmluva o poskytnutí služby

09022023A

340,00 EUR

Gemini Group s.r.o.

Obec Dolná Streda

24. 3. 2023

Zmluva o dielo

1/2023

1 001 101,99 EUR

LUKYSTAV s.r.o.

Obec Dolná Streda

22. 3. 2023

Zmluva o poskytnutí dotácie

2/2023

2 000,00 EUR

KIKINDA

Obec Dolná Streda

22. 3. 2023

Zmluva o poskytnutí dotácie

4/2023

1 500,00 EUR

OZ Dolnostredan

Obec Dolná Streda

22. 3. 2023

Zmluva o poskytnutí dotácie

3/2023

2 000,00 EUR

OZ Dolnostredan

Obec Dolná Streda

22. 3. 2023

Dodatok k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov

5

Neuvedené

NATUR-PACK, a.s.

Obec Dolná Streda

22. 3. 2023

Zmluva o poskytnutí dotácie

6/2023

1 000,00 EUR

Občianske združenie Tulák

Obec Dolná Streda

22. 3. 2023

Mandátna zmluva

17032023

9 850,00 EUR

Bc. Peter Gula

Obec Dolná Streda

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 1-25 z 44