Menu
Obec Dolná Streda
ObecDolná Streda

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
15. 7. 2024

Dodatok č. 2 ku Kúpnej zmluve

2-08072024

Neuvedené

Miroslav Gašparík

Obec Dolná Streda

21. 6. 2024

Kúpna zmluva

11062024

150,00 EUR

Ing. Dušan Stehel, Ing. Miriama Stehelová

Obec Dolná Streda

21. 6. 2024

Zmluva o poskytnutí stravovania

10062024

Neuvedené

Materská škola

Obec Dolná Streda

21. 6. 2024

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

1-811425609964

Neuvedené

Slovak Telekom,a.s.

Obec Dolná Streda

21. 6. 2024

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

1-811376706936

Neuvedené

Slovak Telekom,a.s.

Obec Dolná Streda

21. 6. 2024

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

1-811377024733

Neuvedené

Slovak Telekom,a.s.

Obec Dolná Streda

12. 6. 2024

Kúpna zmluva

12062024

10 479,00 EUR

Ivan Polakovič, Ing. Anna Polakovičová

Obec Dolná Streda

12. 6. 2024

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP

1/IROP-Z-302021BTSI-211-78

1 034 310,38 EUR

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Obec Dolná Streda

11. 6. 2024

Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve

1/11062024

Neuvedené

Miroslav Gašparík

Obec Dolná Streda

24. 5. 2024

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

22052024.

1 400,00 EUR

Ing. Marta Serenčéšová - auditor

Obec Dolná Streda

22. 5. 2024

Zmluva o poskytovaní jazykových služieb

22052024

Neuvedené

ZARAZ s.r.o.

Obec Dolná Streda

22. 5. 2024

Kúpna zmluva a zmluva o zriadení vecného bremena

32860/2024

32 489,60 EUR

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Obec Dolná Streda

17. 5. 2024

Zmluva o nájme nebytových priestorov

14052024

200,00 EUR

Podnik služieb Javorinka, s.r.o.

Obec Dolná Streda

17. 5. 2024

Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie

2024/OBC/R/P/GA/0066

2 550,00 EUR

Trnavský samosprávny kraj

Obec Dolná Streda

17. 5. 2024

Zmluva o vydaní a používaní kvafikovaného certifikátu pre elektronickú pečať

RA-SNCA/20209905

Neuvedené

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby

Obec Dolná Streda

17. 5. 2024

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb

A8237619-2024

Neuvedené

Orange Slovensko, a.s.

Obec Dolná Streda

17. 5. 2024

Zmluva o spolupráci

30042024

Neuvedené

PLANTEX, s.r.o.

Obec Dolná Streda

17. 5. 2024

Zmluva o spolupráci

3042024

Neuvedené

PLANTEX, s.r.o.

Obec Dolná Streda

30. 4. 2024

Kúpna zmluva

25042024

781,00 EUR

Miroslav Gašparík

Obec Dolná Streda

29. 4. 2024

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

1-8103839644693

Neuvedené

Slovak Telekom,a.s.

Obec Dolná Streda

29. 4. 2024

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

1-810839774714

Neuvedené

Slovak Telekom,a.s.

Obec Dolná Streda

29. 4. 2024

Zmluva o dielo

26042024

17 042,63 EUR

SLOVIMM, s.r.o.

Obec Dolná Streda

29. 4. 2024

Kúpna zmluva

24042024

650,00 EUR

Miroslav Kubáč

Obec Dolná Streda

22. 4. 2024

Zmluva o poskytnutí dotácie

2024/465

62 000,00 EUR

Ministerstvo financií SR

Obec Dolná Streda

10. 4. 2024

Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve

12024

Neuvedené

Mária Čuboňová

Obec Dolná Streda

5. 4. 2024

Zmluva o poskytnutí dotácie

10/2024

1 600,00 EUR

Kynologický klub Dolná Streda

Obec Dolná Streda

5. 4. 2024

Zmluva o poskytnutí dotácie

9/2024

600,00 EUR

Miestny odbor Matice slovenskej

Obec Dolná Streda

5. 4. 2024

Zmluva o poskytnutí dotácie

8/2024

500,00 EUR

SČK Dolná Streda

Obec Dolná Streda

5. 4. 2024

Zmluva o poskytnutí dotácie

7/2024

2 000,00 EUR

OZ Záhradkárov a ochrancov prírody v Dolnej Strede

Obec Dolná Streda

5. 4. 2024

Zmluva o poskytnutí dotácie

6/2024

1 000,00 EUR

Klub zdravotne postihnutých Sereď

Obec Dolná Streda

5. 4. 2024

Zmluva o poskytnutí dotácie

5/2024

3 000,00 EUR

OZ Turisti Dolná Streda

Obec Dolná Streda

5. 4. 2024

Zmluva o poskytnutí dotácie

4/2024

2 000,00 EUR

KIKINDA

Obec Dolná Streda

5. 4. 2024

Zmluva o poskytnutí dotácie

3/2024

2 000,00 EUR

OZ Dolnostredan

Obec Dolná Streda

5. 4. 2024

Zmluva o poskytnutí dotácie

2/2024

1 000,00 EUR

Občianske združenie Tulák

Obec Dolná Streda

3. 4. 2024

Zmluva o poskytovaní služieb v sieti INTERNET

3564

Neuvedené

Tlapnet SK, a.s.

Obec Dolná Streda

25. 3. 2024

Nájomná zmluva

25032024

240,00 EUR

Tlapnet SK, a.s.

Obec Dolná Streda

20. 3. 2024

Zmluva

324 0108

3 000,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Dolná Streda

20. 3. 2024

Dodatok č. 1 K Zmluve o pôžičke č. 02/2019

1-02/2019

Neuvedené

Miestna akčná skupina Dudváh

Obec Dolná Streda

18. 3. 2024

Dohoda

24/05/060/24

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta

Obec Dolná Streda

18. 3. 2024

Dohoda

24/05/060/22

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta

Obec Dolná Streda

18. 3. 2024

Dohoda

24/05/060/20

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta

Obec Dolná Streda

18. 3. 2024

Zmluva o združení

06032024

23 068,00 EUR

OZ Dolnostredan

Obec Dolná Streda

11. 3. 2024

Kúpna zmluva

11032024

377,00 EUR

Mária Čuboňová

Obec Dolná Streda

11. 3. 2024

Zmluva o poskytnutí dotácie

1/2024

17 000,00 EUR

Športový klub Dolná Streda

Obec Dolná Streda

5. 3. 2024

Zmluva o spolupráci a poradenstve

04032024

300,00 EUR

A4A - Agency 4 Academy, s.r.o.

Obec Dolná Streda

5. 3. 2024

Zmluva o prenájme informačných a reklamných tabúľ

GA001/2024

Neuvedené

MASLEN s.r.o.

Obec Dolná Streda

16. 2. 2024

Kúpna zmluva a zmluva o zriadení vecného bremena

231952-11200-KZ

4 860,00 EUR

Západoslovenská distribučná, a.s.

Obec Dolná Streda

16. 2. 2024

Zmluva o spolupráci a poradenstve

16022024

500,00 EUR

A4A - Agency 4 Academy, s.r.o.

Obec Dolná Streda

16. 2. 2024

Darovacia zmluva

29012024

Neuvedené

TOLERANCIA22 n.o.

Obec Dolná Streda

12. 2. 2024

Zmluva o spolupráci pri zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a neobalových výrobkov

Z-O/2024/TZKO/407

Neuvedené

ELEKOS

Obec Dolná Streda

12. 2. 2024

Kúpna zmluva

08022024

1 393,00 EUR

Miroslav Kubáč

Obec Dolná Streda

30. 1. 2024

Kúpna zmluva

02012024.

22 950,00 EUR

Mgr. Barbora Wurflová a Ing. Peter Považan

Obec Dolná Streda

24. 1. 2024

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby

1478/2024

55 920,00 EUR

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Obec Dolná Streda

5. 1. 2024

Dodatok č. 12 k zmluve č. 3/2008

12/3/2008

Neuvedené

KOMPLEX-odpadová spoločnosť, s.r.o.

Obec Dolná Streda

5. 1. 2024

Dodatok č. 9 k zmluve č. 102/2009

9/102/2009

Neuvedené

KOMPLEX-odpadová spoločnosť, s.r.o.

Obec Dolná Streda

2. 1. 2024

Kúpna zmluva

02012024

22 950,00 EUR

Mgr. Barbora Wurflová a Ing. Peter Považan

Obec Dolná Streda

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.