Menu
Obec Dolná Streda
ObecDolná Streda

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
22. 12. 2022

Zmluva o dodávke plynu

5100003130/2022

uvedená v zmluve

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Obec Dolná Streda

20. 12. 2022

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo 4/2021-1

1 4/2021-1

neuvedené

LUKYSTAV s.r.o.

Obec Dolná Streda

19. 12. 2022

Zmluva o zabezpečení zberu elektroodpadu

202212

neuvedené

ROVAMI zber s.r.o.

Obec Dolná Streda

9. 12. 2022

Dodatok č. 1

1/445/2022/UZ

neuvedené

Všeobecná úverová banka, a.s.

Obec Dolná Streda

21. 11. 2022

Kúpna zmluva

112022

15 000,00 EUR

Tlapnet SK, a.s.

Obec Dolná Streda

21. 11. 2022

Príkazná zmluva

39/VO/08/2022/PL-KS

400,00 EUR

Komunál - Servis, s.r.o.

Obec Dolná Streda

21. 11. 2022

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - OcU

1-802215496717

uvedená v zmluve

Slovak Telekom,a.s.

Obec Dolná Streda

15. 11. 2022

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

IROP-Z-302021 BTSI-211-78

1 046 547,26 EUR

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Obec Dolná Streda

25. 10. 2022

Zmluva o inzercii

961220170

270,00 EUR

REGIONPRESS, s.r.o.

Obec Dolná Streda

18. 10. 2022

Zmluva o spolupráci a poradenstve

18102022

8 000,00 EUR

A4A - Agency 4 Academy, s.r.o.

Obec Dolná Streda

13. 10. 2022

Dohoda o plnení peňažného záväzku v splátkach

102022

7 190,00 EUR

AIRNET s.r.o.

Obec Dolná Streda

10. 10. 2022

Zmluva o poskytnutí podpory

092022

15 355,00 EUR

Slovenská agentúra životného prostredia

Obec Dolná Streda

3. 10. 2022

Dohoda

22/05/054/101

uvedená v zmluve

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta

Obec Dolná Streda

26. 9. 2022

Hromadná licenčná zmluva

VP/22/07605/002

neuvedené

SOZA

Obec Dolná Streda

16. 9. 2022

Mandátna zmluva

08/22

1 800,00 EUR

T-TEAM, s.r.o.

Obec Dolná Streda

14. 9. 2022

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov

16/CKF/P/2022

3 000,00 EUR

Trnavský samosprávny kraj

Obec Dolná Streda

26. 8. 2022

Zmena zmluvy o poskytovaní služby pri nakladaní s komunálnym odpadom

-20211005/7907

0,25 EUR

INTA, s.r.o.

Obec Dolná Streda

11. 8. 2022

Kúpna zmluva

11082022

2,00 EUR

Mgr. Pavol Gajarský a Ing. Eva Danevová

Obec Dolná Streda

10. 8. 2022

Zmluva o spolupráci

10082022

neuvedené

Kaufland Slovenská republika v.o.s.

Obec Dolná Streda

3. 8. 2022

Zmluva na dodávku a montáž detského ihriska

82022

27 066,12 EUR

Enercom s.r.o.

Obec Dolná Streda

2. 8. 2022

Zmluva o zriadení vecných bremien

220879-L13.0958.17.0008-VB

33 780,00 EUR

Západoslovenská distribučná, a.s.

Obec Dolná Streda

20. 7. 2022

Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie

15-PR/RDGaOP/4518/2022

10 000,00 EUR

Trnavský samosprávny kraj

Obec Dolná Streda

18. 7. 2022

Poistná zmluva

1248088382

122,30 EUR

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.

Obec Dolná Streda

14. 7. 2022

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

309070BBV9

11 754,71 EUR

Pôdohospodárska platobná agentúra

Obec Dolná Streda

11. 7. 2022

Zmluva o dielo

20220707

1 249,70 EUR

TOPSET Solutions s.r.o.

Obec Dolná Streda

1. 7. 2022

Dodatok k Zmluve o združenej dodávke elektriny

Dodatok č. 2

45,00 EUR

Energie2, a.s.

Obec Dolná Streda

27. 6. 2022

Rámcová zmluva o dielo

062022

60 400,20 EUR

Današ s.r.o.

Obec Dolná Streda

20. 6. 2022

Zmluva o budúcej zámennej zmluve

Zmluva o budúcej zámennej zmluve

neuvedené

MACH TRADE, spol. s r.o.

Obec Dolná Streda

20. 6. 2022

Zámenná zmluva

20220620

neuvedené

MACH TRADE, spol. s r.o.

Obec Dolná Streda

15. 6. 2022

Zmluva pre umiestenie z-boxu

202206

10,00 EUR

Obec Dolná Streda

Packeta Slovakia s.r.o.

27. 5. 2022

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

2022.

1 100,00 EUR

Ing. Marta Serenčéšová - auditor

Obec Dolná Streda

25. 5. 2022

Zmluva o dielo

2022

17 137,32 EUR

BETONMIX s.r.o.

Obec Dolná Streda

25. 5. 2022

Darovacia zmluva

316/2022

neuvedené

Štatistický úrad SR

Obec Dolná Streda

20. 5. 2022

Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie

2022/OBC/R/S/GA/0146

4 750,00 EUR

Trnavský samosprávny kraj

Obec Dolná Streda

20. 5. 2022

Rámcová kúpna zmluva

17/2022/DN

neuvedené

HYZA a.s.

Obec Dolná Streda

6. 5. 2022

Dodatok

2/41020783209

neuvedené

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Obec Dolná Streda

4. 5. 2022

Zmluva o dielo

21042022

153 842,38 EUR

BETONMIX s.r.o.

Obec Dolná Streda

4. 5. 2022

Zmluva o poskytnutí dotácie

3220098

3 000,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Dolná Streda

3. 5. 2022

Kúpna zmluva

1,2022

1,00 EUR

MACH TRADE, spol. s r.o.

Obec Dolná Streda

2. 5. 2022

Kúpna zmluva

27037/2022

35 735,70 EUR

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Obec Dolná Streda

29. 4. 2022

Zmluva o poskytnutí dotácie

6/2022

1 500,00 EUR

Obec Dolná Streda

Klub zdravotne postihnutých Sereď

28. 4. 2022

Zmluva o poskytnutí dotácie

7/2022

600,00 EUR

Obec Dolná Streda

Občianske združenie Tulák

28. 4. 2022

Zmluva o poskytnutí dotácie

5/2022

2 500,00 EUR

Obec Dolná Streda

OZ Turisti Dolná Streda

21. 4. 2022

Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania formou odbornej praxe

1.2022

neuvedené

Obchodná akadémia

Obec Dolná Streda

14. 4. 2022

Dodatok č.1 k nájomnej zmluve

1-1/FC

neuvedené

Rímsko-katolícky farský úrad Dolná Streda

Obec Dolná Streda

13. 4. 2022

Zmluva o poskytnutí dotácie

4/2022

2 500,00 EUR

Obec Dolná Streda

OZ Záhradkárov a ochrancov prírody v Dolnej Strede

13. 4. 2022

Zmluva o poskytnutí dotácie

3/2022

1 500,00 EUR

Obec Dolná Streda

KIKINDA

13. 4. 2022

Zmluva o poskytnutí dotácie

2/2022

2 000,00 EUR

OZ Dolnostredan

Obec Dolná Streda

12. 4. 2022

Zmluva o termínovanom úvere

445/2022/UZ

50 000,00 EUR

Všeobecná úverová banka, a.s.

Obec Dolná Streda

23. 3. 2022

Dohoda

22/05/060/101

uvedená v zmluve

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta

Obec Dolná Streda

23. 3. 2022

Dohoda

22/05/060/102

uvedená v zmluve

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta

Obec Dolná Streda

21. 3. 2022

Zmluva o poskytnutí dotácie

1/2022

17 000,00 EUR

Športový klub Dolná Streda

Obec Dolná Streda

18. 3. 2022

Zmluva o spolupráci pri obstaraní zmien a doplnkov územnoplánovacej dokumentácie

1

3 000,00 EUR

Miroslav Chmelár

Obec Dolná Streda

17. 3. 2022

Zmluva o predaji PHM

1

uvedená v zmluve

GL, s.r.o.

Obec Dolná Streda

3. 3. 2022

Dohoda

22/05/060/49

uvedená v zmluve

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta

Obec Dolná Streda

3. 3. 2022

Dohoda

22/05/060/48

uvedená v zmluve

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta

Obec Dolná Streda

1. 3. 2022

Zmluva o poskytovaní IT outsourcingových služieb

1

240,00 EUR

Lukáš Ivančík - Litech

Obec Dolná Streda

1. 3. 2022

Zmluva o spolupráci pri zabezpečení oddeleného zberu elektroodpadu, batérií a akumulátorov prostredníctvom stacionárnych kontajnerov

1

bezodplatne

ASEKOL SK s.r.o.

Obec Dolná Streda

28. 2. 2022

Dohoda

22/05/054/16

uvedená v zmluve

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta

Obec Dolná Streda

18. 2. 2022

Zmluva o prepojení zmlúv

142022022

490,00 EUR

Galileo

Obec Dolná Streda

15. 2. 2022

Dodatok č. 1 ku Licenčnej zmluve

Dodatok č. 1

350,00 EUR

TENDERnet s.r.o.

Obec Dolná Streda

31. 1. 2022

Zmena zmluvy o poskytovaní služby pri zbere odpadu

20210902/7465

uvedená v zmluve

INTA, s.r.o.

Obec Dolná Streda

24. 1. 2022

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

30907AIC5

17 972,48 EUR

Pôdohospodárska platobná agentúra

Obec Dolná Streda

21. 1. 2022

Zmluva o poskytnutí služby

1

500,00 EUR

Gemini Group s.r.o.

Obec Dolná Streda

3. 1. 2022

Dodatok č. 10 k zmluve č. 3/2008 o dielo

Dodatok č. 10

neuvedené

KOMPLEX-odpadová spoločnosť, s.r.o.

Obec Dolná Streda

3. 1. 2022

Dodatok

01

neuvedené

Energie2, a.s.

Obec Dolná Streda

3. 1. 2022

Dodatok č. 7 k Zmluve č. 102/2009

7

uvedená v zmluve

KOMPLEX-odpadová spoločnosť, s.r.o.

Obec Dolná Streda

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.