Menu
Obec Dolná Streda
ObecDolná Streda

Invázne a karanténne buriny sú aj v našej obci

Invázne a karanténne buriny sú aj v našej obci

Ako ich spoznať a bezpečne likvidovať? V článku nájdete informácie, ktorými by sme sa ako zodpovední občania mali riadiť, aby sme ich nerozširovali vo svojom okolí a prispeli tak k ochrane prírody do budúcna.

POVINNOSTI VYPLÝVAJÚCE ZO ZÁKONA

_ vlastník, správca alebo užívateľ pozemku, poľovného revíru... sú povinní odstraňovať invázne druhy spôsobom uvedeným vo vyhláške (§ 7a ods. 5, § 7b ods. 3) a starať sa o pozemok tak, aby sa zamedzilo ich opätovnému šíreniu

_ pri inváznych druhoch rastlín na lesných pozemkoch– podľa programu starostlivosti o les

_ na výskyt inváznych druhov a povinnosť ich odstraňovania upozorňuje orgán ochrany prírody alebo obec zverejnením na úradnej tabuli alebo webovom sídle (§ 7a ods. 6, § 7b ods. 4)

_ v prípade nebezpečenstva vzniku škodlivých následkov na prírode orgán ochrany prírody po predchádzajúcom upozornení nariadi odstránenie inváznych druhov rastlín (§ 7b ods. 5)

 

INVÁZNE DRUHY RASTLÍN

a) Bylinné druhy

 

Vedecké meno

Slovenské meno

Rozmnožovanie

Označenie skupiny

Ambrosia artemisiifolia

ambrózia palinolistá

generatívne

B

Asclepias syriaca

glejovka americká

generatívne, vegetatívne

C

Fallopia sp. (syn. Reynoutria)

rod pohánkovec (krídlatka)

vegetatívne

A

Heracleum mantegazzianum

boľševník obrovský

generatívne

B

Impatiens glandulifera

netýkavka žliazkatá

generatívne, vegetatívne

C

Solidago canadensis

zlatobyľ kanadská

generatívne, vegetatívne

C

Solidago gigantea

zlatobyľ obrovská

generatívne, vegetatívne

C

 

 

b) Dreviny

     

Vedecké meno

Slovenské meno

Rozmnožovanie

Označenie skupiny

Ailanthus altissima

pajaseň žliazkatý

generatívne, vegetatívne

D

Amorpha fruticosa

beztvarec krovitý

generatívne, vegetatívne

C

Lycium barbarum

kustovnica cudzia

generatívne, vegetatívne

C

Negundo aceroides

javorovec jaseňolistý

generatívne

B


NEPÔVODNÉ DRUHY S INVÁZNYM  POTENCIÁLOM
 aj iné nepôvodné druhy majú invázny potenciál –ohrozenie biodiverzity
Rhus typhina
Bunias orientalis
Stenactis annua
Helianthus tuberosus
Padus serotina
Lupinus polyphyllus


VÝSKYT INVÁZNYCH DRUHOV RASTLÍN

- komunikácie (okraje ciest, železničné násypy)
- vodné toky a vodné diela (sprievodná vegetáciatokov)
- opustené, nevyužívané plochy (nevyužívané lúky a pasienky, dlhšie neobhospodarované poľné úhory, smetiská, skládky, haldy, okraje lesných porastov, priemyselné a poľnohospodárske objekty – najmä manipulačné plochy, okolie budov, pozdĺž oplotenia areálov)
-verejné priestranstvá, parky, záhrady, cintoríny – pôvodné výsadby alebo neudržiavané časti
 

 

 

PRÍČINY ICH PRETRVÁVANIA V KRAJINE
 -nezáujem o tradičné obhospodarovanie  (kosenie, pasenie)
 -nevysporiadané pozemky – nie je známy zodpovedný vlastník
 -pozemky okolo komunikácií a vodných tokov – rozsiahle plochy, často komplikovaný
 terén (okolo tokov), nedostatok financií na celoplošné odstraňovanie, nedostatok
 personálnych kapacít, neobhospodarovanie okolitých pozemkov, príp. nevhodné načasovanie
 zásahov (až po vysemenení druhov)
 -problematické odstraňovanie (niekoľko rokov)
 -slabá informovanosť – výsadby v záhradách
 

SPÔSOBY ICH ODSTRAŇOVANIA
 závisia od spôsobu rozmnožovania druhov, veľkosti populácií, charakteru stanovišťa
 definované v prílohe č. 2a vyhlášky č. 24/2003 Z.z.  využívajú sa:
- mechanické spôsoby
- chemické spôsoby
- kombinované (mechanické a chemické) spôsoby  metódy odstraňovania, vrátane
 iných údajov o druhoch sú spracované aj na stránke ŠOP SR
 http://www.sopsr.sk/invazne-web/

 

Upozornenie!

Pri manipulácii s druhom Boľševník obrovský sú nevyhnutné ochranné pracovné pomôcky – riziko vzniku kožných dermatitíd podobných popáleniu.

 

 

 

Popis spôsobov odstraňovania inváznych nepôvodných druhov rastlín

Invázne nepôvodné druhy rastlín je potrebné odstraňovať hneď v počiatočnom štádiu ich výskytu na lokalite, keď je ich odstraňovanie najefektívnejšie. O spôsoboch odstraňovania inváznych nepôvodných druhov rastlín rozhodujú najmä spôsoby ich rozmnožovania, početnosť na lokalite, charakter a situovanie stanovišťa, ohrozenosť a veľkosť lokality, fáza rastu rastliny a ďalšie biologické vlastnosti druhu.  Pri druhoch rozmnožujúcich sa aj generatívnym spôsobom je potrebné zrealizovať zásah pred alebo v čase kvitnutia druhu.

1. Mechanický spôsob odstraňovania

Uplatňuje sa najmä pri ojedinelom alebo maloplošnom výskyte druhu na lokalite alebo pri výskyte druhu vo vodných tokoch, v ochranných pásmach vôd alebo v chránených územiach, kde nie je možné použiť chemický alebo kombinovaný spôsob.

Porast je potrebné pokosiť alebo pomulčovať zásadne pred kvitnutím druhov. Vhodné je opakované kosenie a mulčovanie v priebehu sezóny.

Neodporúčame využiť metódu pri druhoch s vegetatívnym spôsobom rozmnožovania najmä pri druhoch viazaných na vodné plochy. Pri mechanickom kosení alebo mulčovaní môže dôjsť k fragmentácii rastlín a ich následnému rozšíreniu na nové plochy.

2. Chemický spôsob odstraňovania

Uplatňuje sa najmä pri veľkoplošných výskytoch druhu. Na odstránenie rastlín možno využiť registrované prípravky na ochranu rastlín (herbicídy). Zvyčajne je potrebné vykonať opakovanú aplikáciu po ďalšom vzídení nových jedincov.

Chemický spôsob odstraňovania je vhodný pre väčšinu druhov, okrem druhov Cabomba carolinianaLagarosiphon major, ktoré rastú priamo vo vode a nevyrastajú nad vodnú hladinu.

Pri aplikácii herbicídov je potrebné zvážiť aj negatívny vplyv na okolité druhy, pretože druhy Persicaria perfoliataPueraria montana var. lobata sú liany obrastajúce dreviny a druhy Eichhornia crassipes, Hydrocotyle ranunculoides, Ludwigia grandiflora, Ludwigia peploides, Lysichiton americanus, Myriophyllum aquaticum rastú na okraji alebo priamo vo vodných tokoch alebo mokradiach, kde vytvárajú súvislé porasty na hladine. Chemický spôsob je vhodné využívať až vtedy, ak je výskyt invázneho nepôvodného druhu rozsiahly a mechanický spôsob odstraňovania by už bol neefektívny, časovo a finančne náročný. Použitý herbicíd musí byť zvolený tak, aby nespôsobil úhyn vodných organizmov v okolí jeho aplikácie.

V prípade druhov  rodu  Fallopia sp. je vhodné ponechať rastlinu počas vegetačného obdobia bez zásahu a chemický postrek aplikovať na jeseň do príchodu mrazov. Ošetrený porast je potrebné ponechať cez zimu premrznúť a potom odstrániť. Pri druhoch s hrubšou stonkou možno využiť aj metódu vpichu koncentrovaného prípravku do stoniek (injekčná metóda). 

Pri chemickom spôsobe odstraňovania sa musia dodržať ustanovenia osobitného predpisu[1])

3. Kombinovaný spôsob odstraňovania

Uplatňuje sa predovšetkým na plošne rozsiahlych, vysokých a hustých porastoch, kde  samotná chemická aplikácia už nie je účinná. Najskôr sa porasty mechanicky odstránia (výrubom, zrezaním alebo kosením) a na regenerujúce časti rastlín sa aplikuje vhodný prípravok na ochranu rastlín (herbicíd).

Kombinovaný spôsob odstraňovania nie je vhodný pre druhy, ktoré sa vyskytujú na vodných plochách a rozmnožujú sa aj vegetatívne. Pri mechanickom odstraňovaní uvedených druhov by mohlo dôjsť k fragmentácií rastlín a ich rozšíreniu na nové plochy.

Pri kombinovanom spôsobe odstraňovania je pri použití chemických prípravkov potrebné dodržať ustanovenia osobitného predpisu.5)

 

[1]) Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 488/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zásadách a opatreniach na ochranu zdravia ľudí, zdrojov pitnej vody, včiel, zveri, vodných a iných necieľových organizmov, životného prostredia a osobitných oblastí pri používaní prípravkov na ochranu rastlín

 

Dátum vloženia: 2. 12. 2019 18:42
Dátum poslednej aktualizácie: 2. 12. 2019 20:17
Autor: Ing.Lošonská Slávka

Mobilná aplikácia

mobilní aplikace V OBRAZE
Sledujte informácie z nášho webu na svojich inteligentných telefónoch. Využívajte našu novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.

Voľne k stiahnutiu:

Google Play

App Store

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Matúšova zem

matúšova zem

Aktuálne počasie

dnes, streda 29. 5. 2024
zamračené 23 °C 14 °C
štvrtok 30. 5. slabý dážď 24/12 °C
piatok 31. 5. mierny dážď 21/13 °C
sobota 1. 6. mierny dážď 18/12 °C

Dátum a čas

Dnes je streda, 29.5.2024, 4:14:05