Menu
Obec Dolná Streda
ObecDolná Streda

Dokumenty

Ostatné dokumenty

Vybudovanie chodníka pre pešich na ul.Váhovskej a Krížnej

Fotodokumentácia - vybudovanie Chodníka pre peších na ul.Váhovskej a Krížnej.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 945,66 kB

Vybudovanie chodníka pre pešich na ul.Váhovskej a Krížnej

Vybudovanie chodníka pre peších na ul.Váhovskej a Krížnej.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 31,58 kB

Upovedomenie o začatí správneho konania na vydanie súhlasu na výrub 2 ks drevín

Upovedomenie o začatom správnom konaní na vydanie súhlasu na výrub 2 ks stromov v k. ú. Dolná Streda.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 372,7 kB

Upovedomenie o začatí správneho konania na vydanie súhlasu na výrub drevín

Upovedomenie o začatí správneho konania na vydanie súhlasu na výrub drevín
Upovedomenie - MACH TRADE.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 13,06 kB

Upovedomenie o začatí správneho konania na vydanie súhlasu na výrub drevín

Upovedomenie o začatí správneho konania na vydanie súhlasu na výrub drevín
Upovedomenie - Machalík.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 13,12 kB

Štatút obce Dolná Streda

Štatút obce Dolná Streda z roku 2003
2003 - Štatút obce dolná streda.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 534,92 kB

Smernica č. 1/2019

Smernica - protispoločenská činnosť.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 452,19 kB

Návrh na zrušenie uznesenia Krajského súdu v Bratislave sp. zn. 6S502018 – 198

Návrh na zrušenie uznesenia Krajského súdu v Bratislave sp. zn. 6S/50/2018 – 198 zo dňa 11.06.2018 v znení uznesenia sp. zn. 6S/50/2018 – 283 zo dňa 27.07.2018, ktorým bol priznaný odkladný účinok správnej žalobe žalobcov vo veci preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. 2913/2018-9.2 (1/2018-rozkl.) zo dňa 15.03.2018
Návrh na zrušenie uznesenia Krajského súdu v Bratislave sp. zn. 6S502018 – 198.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 461,76 kB

Rozsudok sp. zn. 25Cb32017 - SRZ - Dolná Streda

Obec Dolná Streda vyhrala prvostupňový súd so SRZ V októbri sme vás informovali, že dňa 15. októbra 2018 sa uskutočnilo pojednávanie na Okresnom súde v Galante. Viac tu: https://www.dolnastreda.sk/novinky/novinka/426
Rozsudok sp. zn. 25Cb32017 - SRZ - Dolná Streda.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 250,4 kB

Zápisnica o pojednávaní - Okresný súd v Galante 15.10.2018

Zápisnica o pojednávaní - Okresný súd v Galante 15.10.2018
Zápisnica o pojednávaní - Okresný súd v Galante 15.10.2018.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,43 MB

Záverečný účet obce Dolná Streda za rok 2017

Záverečný účet obce Dolná Streda za rok 2017.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 355,38 kB

Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane

Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 128,58 kB

Vyhlásenie o poukázaní 2% pre Rodičovské združenie pri ZŠ

Predvyplnený formulár.
Vyhlásenie o poukázaní 2% pre Rodičovské združenie pri ZŠ.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 154,12 kB

Vyhlásenie o poukázaní 2% pre Rodičovské združenie pri MŠ

Vyhlásenie o poukázaní 2% pre Rodičovské združenie pri MŠ.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 145,55 kB

Rozhodnutie ministra ŽP SR o zamietnutí rozkladov SRZ Rada Žilina a SRZ MsO Sereď

Rozhodnutie ministra ŽP SR o zamietnutí rozkladov SRZ Rada Žilina a SRZ MsO Sereď
Rozhodnutie ministra ŽP SR o zamietnutí rozkladov SRZ Rada Žilina a SRZ MsO Sereď.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,4 MB

Rozhodnutie o zastavení konania o vodnom toku

Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie zastavil konanie o vydaní rozhodnutia, že Odstavné rameno Dolnostredské je vodným tokom, o ktorého vydanie žiadal Slovenský rybársky zväz - Rada Žilina. Viac na: https://www.dolnastreda.sk/novinky/novinka/356
Rozhodnutie o zastavení konania o vodnom toku.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 481,92 kB

Upovedomenie o spôsobe vybavenia podnetu na podanie protestu prokurátora

V súvislosti so žiadosťou obce Dolná Streda o pridelenie OR Dolnostredské na podnikanie v osobitnom režime podľa § 34, zákona 139/2002 Z.z. o rybárstve, na základe ktorej bolo dňa 23. novembra 2017 vydané rozhodnutie Ministerstva životného prostredia č. 8490/2017 – 4.1 o pridelení ostatnej vodnej plochy OR Dolnostredské obci Dolná Streda, obec Dolná Streda zistila neoprávnený zápis vecného bremena na svojich listoch vlastníctva na parcelách nachádzajúcich sa pod vodnou plochou OR Dolnostredské. Pokračovanie tu: https://www.dolnastreda.sk/novinky/novinka/350#novinka
Upovedomenie o spôsobe vybavenia podnetu na podanie protestu prokurátora.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 453,99 kB

Rozhodnutie MŽP SR o pridelení ostatnej vodnej plochy na podnikanie v osobitnom režime obci Dolná Streda

Obec Dolná Streda obdržala z Ministerstva životného prostredia SR rozhodnutie o pridelení ostatnej vodnej plochy na účely podnikania v osobitnom režime (jedná sa o OR Dolnostredské). Toto rozhodnutie nie je zatiaľ právoplatné a je možnosť podať voči nemu rozklad, čo iste niektorý účastník konania využije, ale pre informovanosť občanov prinášame jeho znenie. Na konečné rozhodnutie vo veci samej, bude ešte nevyhnutné istú dobu počkať s ohľadom na rozhodnutie Rozkladnej komisie ministra ŽP SR. http://www.dolnastreda.sk/novinky/novinka/281
Rozhodnutie MŽP SR o pridelení ostatnej vodnej plochy na podnikanie v osobitnom režime obci Dolná Streda.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 12,96 MB

PHSR 2015 - 2022 - Dolná Streda

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Dolná Streda 2015 - 2022
PHSR 2015 - 2022 - Dolná Streda.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 2,7 MB

Smernica č. 1-2016 - interný predpis pre VO

zabezpečenie jednotného postupu verejného obstarávania pri zadávaní zákaziek
Smernica č. 1-2016 - interný predpis pre VO.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,22 MB

Zápisnica z kontroly obce na úseku ochrany pred požiarmi

vykonaná Okresným riaditeľstvom Hasičského a záchranného zboru v Galante dňa 29.02.2016
Zápisnica z kontroly obce na úseku ochrany pred požiarmi.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 216,72 kB

Dotazník pre verejnosť - Obec_MAS Dudváh

Dotazníkový prieskum verejnej mienky v rámci spracovania • Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce • Stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou územia MAS Dudváh (v skratke: stratégia CLLD MAS Dudváh)
Dotazník pre verejnosť - Obec_MAS Dudváh.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 58 kB

Mapa okresu Galanta 2

Mapa okresu Galanta - zadná strana
Mapa okresu Galanta 2.jpg
Typ súboru: JPG obrázok, Velkosť: 2,83 MB

Mapa okresu Galanta 1

Mapa okresu Galanta - predná strana
Mapa okresu Galanta 1.jpg
Typ súboru: JPG obrázok, Velkosť: 2,63 MB

Povolenie výrubu drevín

informácia pri výrube drevín
Povolenie výrubu drevín.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 18,14 kB

Seminár Škola drepu v Dolnej Strede

Príďte sa pozrieť a naučiť sa ten najlepší cvik pre vaše telá dňa 31.5.2014 v športovej hale v Dolnej Strede. Začiatok seminára s Michalom Ščepkom je o 13:00 h. Viac info na FACEBOOKu: GIRYA CROSS GYM
Seminár Škola drepu v Dolnej Strede.jpg
Typ súboru: JPG obrázok, Velkosť: 1,34 MB

Kalendár vývozu odpadu

Rok 2013
komplex.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 1,67 MB

Kalendár vývozu odpadu

Rok 2012
Kalendár.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 1,65 MB

ZMO

Programové zameranie ZMO na r. 2011
ZMO.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 74,37 kB

Informácia o TV vysielaní

Info. o ukončení analógového terestriálneho vysielania.
Informácia o TV vysielaní.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,53 MB

Rozpočet na r.2011-2013

Rozpočet obce na najbližšie tri roky
Rozpočet na r.2011-2013.xls
Typ súboru: XLS dokument, Velkosť: 0 B

Rozpočet na r.2011

Rozpočet obce Dolná streda
Rozpočet na r.2011.xls
Typ súboru: XLS dokument, Velkosť: 0 B

Stolnotenisový turnaj.

Výsledková listina.
Stolnotenisový turnaj..xls
Typ súboru: XLS dokument, Velkosť: 31,5 kB

komunalne volby 2010

výsledky komunálnych volieb 2010
komunalne volby 2010.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 34 kB

Kalendár odvozu TKO

Kalendár odvozu TKO.xls
Typ súboru: XLS dokument, Velkosť: 23,5 kB

Plnenie rozpočtu

Plnenie rozpočtu 1-9/2009
Plnenie rozpočtu.xls
Typ súboru: XLS dokument, Velkosť: 0 B

Organizačný poriadok

Organizačný poriadok multifunkčného ihriska
Organizačný poriadok.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 0 B

Smernica

Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Dolná Streda
Smernica.rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 0 B

Rozpočet na r.2009

Rozpočet na r.2009 v Sk a eurách.Príjmová a výdavková časť.
Rozpočet na r.2009.xls
Typ súboru: XLS dokument, Velkosť: 0 B

Vyhodnotenie rozpočtu 1-7.2008

Vyhodnotenie rozpočtu 1-7.2008.xls
Typ súboru: XLS dokument, Velkosť: 0 B

Investície - vyhodnotenie

Investície - vyhodnotenie.xls
Typ súboru: XLS dokument, Velkosť: 0 B

Vodné dielo Sereď - prerokovanie

Vodné dielo Sereď - prerokovanie.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 0 B

Informácia o vodnom diele Sereď

Informácia o vodnom diele Sereď.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 0 B

Zvýšenie cien za vývoz komunálnych odpadov

Vysvetlenie zvýšenia cien za vývoz komunálnych odpadov
Zvýšenie cien za vývoz komunálnych odpadov.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 44 kB

Vodné dielo - stanovisko 21.4.08

Vodné dielo - stanovisko 21.4.08.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 0 B

Rozpočet na r. 2008

Rozpočet na r. 2008.xls
Typ súboru: XLS dokument, Velkosť: 35,5 kB

PHSR Dolná Streda

PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA OBCE DOLNÁ STREDA.
PHSR Dolná Streda.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 4,92 MB

Výruby drevín

Výruby drevín.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 26,5 kB

Príklad žiadosti o výrub drevín

Príklad žiadosti o výrub drevín.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 17 kB

Stavebné dokumenty

Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením

Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením.odt
Typ súboru: ODT dokument, Velkosť: 8,75 kB

Žiadosť o záväzné stanovisko

Žiadosť o záväzné stanovisko.odt
Typ súboru: ODT dokument, Velkosť: 5,43 kB

Žiadosť o vyjadrenie k reklamnej stavbe

Žiadosť o vyjadrenie k reklamnej stavbe.odt
Typ súboru: ODT dokument, Velkosť: 6,64 kB

Žiadosť o vydanie územnoplánovacej informácie

Žiadosť o vydanie územnoplánovacej informácie.odt
Typ súboru: ODT dokument, Velkosť: 7,11 kB

Žiadosť o stavebné povolenie

Žiadosť o stavebné povolenie.odt
Typ súboru: ODT dokument, Velkosť: 12,36 kB

Žiadosť o povolenie reklamnej stavby

Žiadosť o povolenie reklamnej stavby.odt
Typ súboru: ODT dokument, Velkosť: 9,96 kB

Žiadosť o odstránenie stavby

Žiadosť o odstránenie stavby.odt
Typ súboru: ODT dokument, Velkosť: 8,89 kB

Žiadosť o dodatočné stavebné povolenie

Žiadosť o dodatočné stavebné povolenie.odt
Typ súboru: ODT dokument, Velkosť: 12,06 kB

Stavebné povolenie - Zberný dvor Dolná Streda

Stavebné povolenie - Zberný dvor Dolná Streda.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,43 MB

Oznámenie o začatí stavby

Oznámenie o začatí stavby.odt
Typ súboru: ODT dokument, Velkosť: 5,55 kB

Ohlásenie drobnej stavby

Ohlásenie drobnej stavby.odt
Typ súboru: ODT dokument, Velkosť: 10,13 kB

Návrh na zmenu užívania stavby

Návrh na zmenu užívania stavby.odt
Typ súboru: ODT dokument, Velkosť: 7,87 kB

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiest.stavby

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiest.stavby.odt
Typ súboru: ODT dokument, Velkosť: 8,6 kB

Návrh na vydanie kolaudácie

Návrh na vydanie kolaudácie.odt
Typ súboru: ODT dokument, Velkosť: 9,2 kB

Alojz Bystrík a manž. - dobudovanie poschodia - SP

Alojz Bystrík a manž. - dobudovanie poschodia - SP.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 25,36 kB

Mobilná aplikácia

mobilní aplikace V OBRAZE
Sledujte informácie z nášho webu na svojich inteligentných telefónoch. Využívajte našu novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.

Voľne k stiahnutiu:

Google Play

App Store

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Matúšova zem

matúšova zem

Aktuálne počasie

dnes, piatok 14. 6. 2024
oblačno 21 °C 9 °C
sobota 15. 6. takmer jasno 25/12 °C
nedeľa 16. 6. mierny dážď 24/15 °C
pondelok 17. 6. jasná obloha 27/14 °C

Dátum a čas

Dnes je piatok, 14.6.2024, 0:25:35