• Obnovený park v Dolnej Strede
    Obnovený park v Dolnej Strede
  • Obnovený park v Dolnej Strede
    Obnovený park v Dolnej Strede

Návrh na zrušenie uznesenia Krajského súdu v Bratislave sp. zn. 6S/50/2018 – 198

Popis Návrh na zrušenie uznesenia Krajského súdu v Bratislave sp. zn. 6S/50/2018 – 198 zo dňa 11.06.2018 v znení uznesenia sp. zn. 6S/50/2018 – 283 zo dňa 27.07.2018, ktorým bol priznaný odkladný účinok správnej žalobe žalobcov vo veci preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. 2913/2018-9.2 (1/2018-rozkl.) zo dňa 15.03.2018
Veľkosť 461 KB
Počet prevzatí 32
Nahral
Dátum pridania 19.12.2018
Prevziať súbor


Tento web využíva cookies, jeho používaním vyjadrujete súhlas. Viac informácií Rozumiem