• Zápisnica zo stavebnej komisie 27.máj 2019
    Zápisnica zo stavebnej komisie...
    Zápisnica zo zasadania stavebnej komisie 27.máj 2019 
  • Obnovený park v Dolnej Strede
    Obnovený park v Dolnej Strede
  • Obnovený park v Dolnej Strede
    Obnovený park v Dolnej Strede

Oznámenie verejnou vyhláškou - umiest.stavby

Popis Oznámenie verejnou vyhláškou - umiestnenie stavby "Fresh Corner Reustarant Koncept ČS Dolná Streda - SO 102 Komunikácie, SO 402 Kanalizácia splašková a dažďová, SO 403 Kanalizácia kontaminovaných vôd, SO 602 Vonkajšie osvetlenie" - navrhovateľ Slovnaft, a.s.Bratislava.
Veľkosť 45 KB
Počet prevzatí 198
Nahral
Dátum pridania 17.10.2018
Prevziať súbor


Tento web využíva cookies, jeho používaním vyjadrujete súhlas. Viac informácií Rozumiem