• Obnovený park v Dolnej Strede
    Obnovený park v Dolnej Strede
  • Obnovený park v Dolnej Strede
    Obnovený park v Dolnej Strede

Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou - Tenisové ihrisko

Popis Tenisové ihrisko na parc.č.1283 a 1284 v k.ú. Dolná Streda, navrhovatelia Ing. Marek Chmelár a manž. Ing. Klaudia rod.Ivančíková, bytom 925 63 Dolná Streda 403.
Veľkosť 38 KB
Počet prevzatí 436
Nahral
Dátum pridania 19.4.2016
Prevziať súbor


Tento web využíva cookies, jeho používaním vyjadrujete súhlas. Viac informácií Rozumiem