Úvod

Dolná Streda , január 2007, pripravil: Tomčányi Vladimír, doplnené v apríli 2007


Plán likvidácie čiernych skládok v katastri obce Dolná Streda


1.Odfotiť všetky skládky a zaznačiť ich do mapy katastra
2.Spraviť výstavu týchto fotografií
3.Vyznačiť v mape všetky možné príjazdy k eventuálnym aj existujúcim čiernym skládkam
4. Reálne označiť všetky príjazdy (tabuľa na guľatine , na koľajnici a pod. – musí to byť aj estetické, ale v prvom rade odolné)
4.a) Návrh nápisu:

Nachádzate sa v katastri

Dolnej Stredy

Akékoľvek vyvážanie odpadu

bude bez výnimky prísne pokutované!

erb Starosta Dolnej Stredy


5.vytvoriť mailovú schránku, kam budú môcť ľudia posielať foto ľudí vyvážajúcich odpad. (ŠPZ, auto, tvár, detaily)
6.Motivovať ľudí – 50% reálne vybranej sumy pôjde na likvidáciu skládok a 50% na výstavbu detského ihriska
7.Organizovať brigády každú prvú sobotu v mesiacoch: apríl, máj, jún, september

(budeme potrebovať traktor s vyklápacou vlečkou a pristaviť 1-2 kontajnery)

8.Zohnať peniaze na likvidáciu skládky pri diaľničnom moste (po dohode so starostom Váhoviec ( báger , nákladné autá, úložné na skládke v Pustých Sadoch)
9.Spraviť informačnú kampaň ohľadom  pokutovania čiernych skládok.(Zameranie kampane aj na Sereďčanov a Váhovčanov)
10. Zainteresovať Povodie Váhu, poľovníkov a rybárov.


Súčasne s týmto plánom musíme zabezpečiť základný zber druhotných surovín

zber haluziny - 1x mesačne

pokosenej trávy - 1x týždenne vo vegetačnom období
Tento web využíva cookies, jeho používaním vyjadrujete súhlas. Viac informácií Rozumiem