Školská jedáleň

  Za kvalitu a predpísané množstvo stravy, hygienu a kultúru stravovania zodpovedá vedúca školskej jedálne. Zabezpečuje aj zisťovanie počtu stravníkov. Deťom sa varí na miestnej ZŠ, následne sa strava preváža do MŠ povereným pracovníkom kuchyne. Jedlo sa deťom podáva v čase:

DESIATA       od 8:30 do 9:00 hod.

OBED             od 11:30 do 12:00 hod.

OLOVRANT    od  14:30 do 15:00 hod

 

   Deti je možné v prípade absencie zo stravy odhlásiť na služobnom mobile vedúcej jedálne - 0910754581

   Za organizáciu a výchovný proces v jedálni zodpovedá pedagogický personál, ktorý vedie deti k osvojovaniu si základných návykov kultúrneho stravovania a stolovania.

 

Zamestnanci školskej jedálne:

vedúca jedálne - Iveta Kovárová

hlavná kuchárka - Helena Zacharová

pomocná kuchárka - Viera Takáčová

 
Tento web využíva cookies, jeho používaním vyjadrujete súhlas. Viac informácií Rozumiem