Úvod

Rozmiestnenie lavičiek a smetných košov v Dolnej Strede.

Osadenie realizované v dňoch 23. a 24. 7 2007.