Menu
Obec Dolná Streda
ObecDolná Streda

Kovod

kovod

KOVOD RECYCLING – DOLNÁ STREDA

júl 2004
-ing.Zvonček informuje poslancov Dolnej Stredy o zámere vybudovať Spracovateľské centrum druhotných surovín(SCDS) v katastri Dolnej Stredy

9.12.2004
- Poslanci uznesením  ?.07/2004 nevydali súhlasné stanovisko k podnikatelskému zámeru firme Kovod recycling:
Zápisnica


december 2004
- v regionálnom mesa?níku MOST vychádza ?lánok o zámere vybudova? SCDS v Dolnej Strede

apríl 2006
- firma KOVOD podáva žiados? o búracie povolenie v areáli bývalej mlynice Niklovej huty Sere?
 (o tejto žiadosti sa dozvedeli poslanci až koncom augusta 2006!)

júl 2006
- ob?ania sa s?ažujú na nadmerný hluk z areálu bývalej mlynice – firma Kovod za?ala s búracími prácami
- štátny stavebný doh?ad pozastavil búracie práce

13.júl.2006
Obec Dolná Streda vydáva nesuhlasné záväzné stanovisko k umiestneniu stavby: spracovatelské centrum druhotných surovín.
Záväzné stanovisko

august 2006
- starosta podpísal búracie povolenie
- ob?ania rozbehli peti?nú akciu proti výstavbe SCDS
Dokument na stiahnutie.

15.august 2006
- na OcÚ Dolná Streda prišla žiados? z MŽP o sprístupnenie zámeru firmy KOVOD verejnosti
 následne viacero ob?anov Dolnej Stredy poslalo zásadne odmietavé stanovisko na MŽP.

26.august.2006
- verejné zhromaždenie ob?anov (asi 150 zú?astnených, 120 ?udí podpísalo  prez.listinu) jednozna?ne odmietlo zámer firmy Kovod). Prítomní boli aj ing .Zvon?ek riadite? Kovodu a ing Berstling – autor projektu.

28.august
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Galanta dáva kladné stanovisko

5.september – Obvodný úrad životného prostredia Galanta dáva kladné stanovisko

7.september – Obec Dolná Streda posiela na MŽP jednozna?ne zamietavé stanovisko (jednohlasne schválené všetkými poslancami)

19.september- cesta do Kendíc pri Prešove

  •    ľudia sa sťažujú na neustály hluk – aj no?ný!, Schredder vidite?ne chrlí prach
  •    ľudia do 300m sa s?ažujú aj na zvýšenú prašnos? – DLHODOBO !

Pracovníci Kovodu nás asi po hodine filmovania a fotenia prevádzky kontaktujú.
(Následne na stretnutí na MŽP predložia potvrdenie, že práve 19. septembra mali poruchu.)
Pracovní?ka Ocú Drienovská Nová Ves nám dáva potvrdenie zo Sl. inšpekcie životného prostredia o porušovaní zákona o ovzduší firmou Kovod zo d?a 19.10.2005 (následné postihy firmy Kovod doloži? nevie)
Fotky:

 

25.september – stretnutie na MŽP oh?adom Rozsahu hodnotenia vplyvov na ŽP.
Napriek zamietavému stanovisku všetkých poslancov, napriek protestom  vä?šiny ob?anov Dolnej Stredy, napriek rozporu zámeru firmy KOVOD s ÚPD Dolnej Stredy,  ing Husková-riadite?ka odboru posudzovania vplyvov na ŽP definitívne upúš?a od povinnosti KOVODU vypracova? variantné riešenie.  Aj ke? sa  v liste zo d?a 24.7.2006 vyjadruje:..pokia? by z pripomienok k predmetnému zámeru vyplynula odôvodnená potreba riešenia ?alšieho variantného riešenia ?innosti, bude táto skuto?nos? zoh?adnená v konaní pod?a uvedeného zákona.

9.10.2006
Cesta do Laxenburgu (Rakúsko).

 

Porovnanie vzdialenosti spracovatelského centra od najbližšiej obytnej zóny. (Hore- Dolná Streda, dolu - Laxenburg)

 

10.október 2006
Stanovisko obce Dolná Streda k hodnoteniu navrhovanej ?innos? "Spracovatelské centrum druhotných surovín Sere? " na k.ú. Dolná Streda:
Dokument

V ?om vidíme problém?
1.Akustická štúdia, na základe ktorej sa vyjadrujú dotknuté inštitúcie je hypotetická- sú v nej použité takmer vymyslené hodnoty. Ani výrobca , ani bývalý prevádzkovate? nedodal relevantnú dokumentáciu k tomuto UŽ POUŽITÉMU ZARIADENIU!!!

2.Firma KOVOD tla?í celý problém do polohy: postavíme a potom uvidíme(videli sme v Kendiciach!)

3.Problém je stavaný do polohy: zhoršíme životné prostredie v Dolnej Strede, ale zachránime recykláciu autovrakov pre Slovensko.

4. Okolie bývalej Niklovej huty je v katastrofálnom stave – pre ob?anov je úplne neprijate?né akéko?vek ?alšie zhoršovanie – naopak:potrebujeme pomôc? so zatrávnením 6 miliónov ton luženca, potrebujeme pomôc? s odstra?ovaním následkov ?innosti Niklovky.

5. RNDr.Ištók tvrdí, že spodným vodám a pôde pomôže zabetónovanie danej lokality(z toho vychádza aj v hodnotiacej tabu?ke, kde je uvedené, že realiza?ný variant je výhodnejší pre pôdu a spodné vody. Ministerstvo ŽP tvrdí, že treba minimalizova? betónové plochy.

6. V prípade realizácie nám je nám ponúkaná vyššia zamestnanos?, ekonomický prínos,krajší urbánny komplex, ale tiež ZHORŠENIE KVALITY OVZDUŠIA a ZVÝŠENÝ HLUK!!!

Dňa 2.12.2006 bol zámer firmy KOVOD jednomyseľne odmietnutý občanmi v miestnom referende

(Účasť vyše 70% občanov)

Dátum vloženia: 17. 9. 2019 0:21
Dátum poslednej aktualizácie: 17. 9. 2019 0:26

Mobilná aplikácia

mobilní aplikace V OBRAZE
Sledujte informácie z nášho webu na svojich inteligentných telefónoch. Využívajte našu novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.

Voľne k stiahnutiu:

Google Play

App Store

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Matúšova zem

matúšova zem

Aktuálne počasie

dnes, pondelok 27. 5. 2024
zamračené 27 °C 14 °C
utorok 28. 5. slabý dážď 23/13 °C
streda 29. 5. zamračené 21/12 °C
štvrtok 30. 5. oblačno 22/13 °C

Dátum a čas

Dnes je pondelok, 27.5.2024, 15:33:35