Pojednávanie na Krajskom súde v Bratislave bolo odročené

0
Pridané 14.12.2018. Autor: Marek Mikuláš v kategórií: OR Dolnostredské
Pojednávanie na Krajskom súde v Bratislave bolo odročené

Krajský súd v Bratislave na svojom pojednávaní dňa 06.12.2018 svoje rozhodnutie vo veci správnej žaloby  „o zrušenie Rozhodnutia ministra životného prostredia zo dňa 15.03.2018 č. 2913/2018-9.2 (1/2018 – rozkl.) a o zrušenie jemu predchádzajúceho skôr

vydaného Rozhodnutia MŽP, odboru štátnej vodnej správy a rybárstva zo dňa 23.11.2017 č. 8490/2017-4.1 z dôvodu ich nezákonnosti (a na vrátenie veci na ďalšie konanie MŽP)" podanej právnym zástupcom SRZ Rada Žilina a Slovenský rybársky zväz, Mestská organizácia Sereď odročil na termín 7.3.2019.
Ilustrácia: zdroj

Diskusia (0)

Tento web využíva cookies, jeho používaním vyjadrujete súhlas. Viac informácií Rozumiem