Pozvánka na 25. zasadnutie Obecného zastupiteľstva

0
Pridané 24.9.2018. Autor: Marek Mikuláš v kategórií: Obecný úrad
Pozvánka na 25. zasadnutie Obecného zastupiteľstva

V štvrtok, 27. septembra 2018 o 17.00 hod. sa uskutoční v zasadacej miestnosti Obecného úradu obce Dolná Streda 25. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strede.

Zasadnutia obecného zastupiteľstva sú verejné a zúčastniť sa zasadnutí má právo každý občan.
 
 
Program:
1. Otvorenie, schválenie programu a určenie overovateľov zápisnice.
2. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zastupiteľstva.
3. Prerokovanie zabezpečenia prípadnej  budúcej pohľadávky Poskytovateľa zo Zmluvy o NFP vo forme vlastnej blankozmenky a jej vystavenie  pre Poskytovateľa NFP pre projekt: Zberný dvor v obci Dolná Streda, kód ITMS2014-:310011B082.
4. Aktuálne otázky miestnej samosprávy:
    -  Prerokovanie opatrení na nekvalitu cyklotrasy vo vlastníctve TTSK v našom k. ú.
5. Interpelácie poslancov.
6. Diskusia.
7. Záver.

 

Plné znenie pozvánky je dostupné na stiahnutie TU.

Diskusia (0)

Tento web využíva cookies, jeho používaním vyjadrujete súhlas. Viac informácií Rozumiem