Sporný bod bol vypustený z programu zasadnutia. Do tvorby územného plánu sa aktívne zapoja i občania.

0
Pridané 18.4.2018. Autor: Marek Mikuláš v kategórií: Obecný úrad
Sporný bod bol vypustený z programu zasadnutia. Do tvorby územného plánu sa aktívne zapoja i občania.

V stredu 18. apríla 2018 sa uskutočnilo v ŠKC Dolná Streda 21. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strede. 

Po otvorení zasadnutia pred schválením programu vystúpil zástupca investora p. Jozef Vaško, ktorý ponúkol svoje stanovisko ku ním podanej žiadosti o zmeny a doplnky územného plánu obce. Následne odpovedal na množstvo otázok a pripomienok občanov.
Nakoľko požiadal o vypustenie predmetného bodu zo zasadnutia, bol bod č. 3. Prerokovanie dodatku č. 6/2018 k VZN č. 1/2005, ktorým bol vyhlásený územný plán obce Dolná Streda v znení zmien a doplnkov č. 6/2016 stiahnutý z programu zasadnutia zastupiteľstva.
V rozprave vystúpili i poslanci a obecné zastupiteľstvo sa zhodlo na zriadení pracovnej skupiny, do ktorej pozvalo zástupcov občanov z dotknutých ulíc, zástupcu petičného výboru i občanov kvalifikovaných v odbore. Opýtaní občania pozvanie prijali. Taktiež obecné zastupiteľstvo dalo možnosť prihlásiť sa i ostatným zúčastneným na zasadnutí.
Členmi pracovnej skupiny budú i poslanci Obecného zastupiteľstva a zástupca investora.
Predmetom rokovaní pracovnej skupiny bude hľadanie možného konsenzu a stanovenie regulatívov o funkčnom využití územia i stavebnom objeme v Lokalite A - Promenáda.
O výstupe z rokovaní pracovnej skupiny Vás budeme informovať na stránke obce i Facebooku.

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva pokračovalo v zmysle schváleného programu. O jeho priebehu a prijatých uzneseniach bude na stránke obce zverejnená zápisnica po jej verifikovaní overovateľmi zápisnice.
---
AKTUALIZOVANÉ 28.04.2018:
Zápisnica z 21. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strede je dostupná ku stiahnutiu TU.

Diskusia (0)

Tento web využíva cookies, jeho používaním vyjadrujete súhlas. Viac informácií Rozumiem