Rozhodujete sa komu venovať 2%? Poradíme vám.

0
Pridané 30.3.2018. Autor: Marek Mikuláš v kategórií: Obecný úrad
Rozhodujete sa komu venovať 2%? Poradíme vám.

Vážení občania, zákon Vám umožňuje darovať 2% z vašej dane z príjmov neziskovým organizáciám. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by inak zostala odvedená štátu. O vašu podporu formou asignovania 2% z dane z príjmu sa uchádzajú i združenia pôsobiace v našej obci.

Vaše 2% venované občianskym združeniam z našej obce znamenajú prejavenie dôvery i podporu v rozvíjaní ich aktivít.
Medzi ne patria napríklad Rodičovské združenie pri Materskej škole a Rodičovské združenie pri ZŠ 1. - 4. ročník v Dolnej Strede. Vaše 2% im pomôžu skvalitňovať výchovno-vzdelávací proces i vybavenie Materskej školy a ZŠ Jána Majku. Predvyplnené vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby nájdete ku stiahnutiu pod článkom
O vašu podporu sa uchádzajú i tieto občianske združenia registrované v našej obci: Športový klub Dolná Streda, Občianske združenie záhradkárov a ochrancov prírody v Dolnej Strede, Občianske združenie "Dolnostredan", Kikinda a „NEDAJ SA“.
Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!
Ak sa rozhodnete darovať 2% zo svojich daní z príjmu, pripravili sme pre Vás stručný návod, ako na to.
Ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás robí zamestnávateľ?
Ak ste do 15.2.2018 požiadali zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a požiadali o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane, z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €. Stiahnite si pod článkom a vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane. Údaje o prijímateľovi, ktoré potrebujete v tlačive uviesť, sú uvedené v zozname nižšie. Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte do 30. apríla 2018 na daňový úrad.
Podávate si daňové priznanie sami?
Riadne vyplňte daňové priznanie. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby - to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať, minimálne však 3 €. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa (typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XII. Oddiel priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, sú uvedené v zozname nižšie. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (tento rok do 03.04.2018, v prípade predĺženia lehoty do jej uplynutia) na daňový úrad.
Postup pre právnické osoby
Riadne vyplňte daňové priznanie. Právnická osoba môže poukázať prijímateľom podiel zaplatenej dane do výšky 2%, ak táto právnická osoba darovala najneskôr do lehoty na podanie daňového priznania finančné prostriedky najmenej vo výške zodpovedajúcej 0,5% zaplatenej dane ním určeným daňovníkom nezaloženým alebo nezriadeným na podnikanie na účely vymedzené v § 50 odseku 5 zákona o dani z príjmov. Ak právnická osoba neposkytla tieto finančné prostriedky ako dar, je oprávnená poukázať prostredníctvom daňového priznania určeným prijímateľom podiel zaplatenej dane len do výšky 1%. Môžete určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm (každému však najmenej 8 Eur). V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% z dane v prospech 3 prijímateľov (IV. časť priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, sú uvedené v zozname nižšie.
Zoznam občianskych združení sídliacich v našej obci, registrovaných v zozname poberateľov 2% z dane:
Názov
Forma
IČO
Ulica
Č.
Obec
PSČ
Rodičovské združenie pri ZŠ 1. - 4. ročník v Dolnej Strede
Občianske združenie
 37985655
 Jána Majku
695 
Dolná Streda
925 63
Rodičovské združenie pri Materskej škole
Občianske združenie
 173196170731
 Záhumenská
363 
Dolná Streda
925 63
Športový klub Dolná Streda
Občianske združenie
 31872778
Športová
 224
Dolná Streda
925 63
Občianske združenie záhradkárov a ochrancov prírody v Dolnej Strede
Občianske združenie
 42153140
Dolná Streda 
 650
Dolná Streda
925 63
Občianske združenie "Dolnostredan"
Občianske združenie
 42292743
Dolná Streda 
 686
Dolná Streda
925 63
Kikinda
Občianske združenie
 42401984
 Športová
 224
Dolná Streda
925 63
„Nedaj sa"
Občianske združenie
 42161223
 Záhumenská 
 369
Dolná Streda
925 63
 
Predvyplnené Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane pre Rodičovské združenie pri MŠ je dostupné ku stiahnutiu TU.
Predvyplnené Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane pre Rodičovské združenie pri ZŠ 1. - 4. ročník v Dolnej Strede je dostupné ku stiahnutiu TU.
Čiastočne predvyplnené Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane pre ostatné OZ je dostupné ku stiahnutiu TU alebo nevyplnené Vyhlásenie TU.
Pre správne zobrazenie odporúčame použiť Adobe Reader. V prípade že sa Vám predvyplnené tlačivo nezobrazuje správne, odporúčame použiť čistý formulár.

Diskusia (0)

Tento web využíva cookies, jeho používaním vyjadrujete súhlas. Viac informácií Rozumiem