Okresný úrad v Galante, katastrálny odbor zrušil nezákonný zápis vecného bremena

0
Pridané 19.2.2018. Autor: Marek Mikuláš v kategórií: OR Dolnostredské
Okresný úrad v Galante, katastrálny odbor zrušil nezákonný zápis vecného bremena

Dňa 1. februára 2018 sme vás informovali o skutočnosti, že obec Dolná Streda zistila neoprávnený zápis vecného bremena na svojich listoch vlastníctva na parcelách nachádzajúcich sa pod vodnou plochou OR Dolnostredské, o ktorý požiadal SRZ Rada Žilina pre svoju organizačnú zložku SRZ Mestská organizácia Sereď.

Obec Dolná Streda podala dňa 16.11.2017 na Okresnej prokuratúre v Galante podnet na podanie protestu prokurátora.
Okresná prokuratúra v Galante vyhodnotila zapísanie vecného bremena ako protizákonné, podnetu obce Dolná Streda vyhovela a dňa 22.1.2018 podala protest prokurátora na Okresnom úrade, katastrálny odbor.
Okresný úrad v Galante, katastrálny odbor zrušil nezákonný zápis vecného bremena na pozemkoch v katastrálnom území obce Dolná Streda pod vodnou plochou - OR Dolnostredské, na základe podnetu prokurátora Okresnej prokuratúry v Galante a stanoviska Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky.

Diskusia (0)

Tento web využíva cookies, jeho používaním vyjadrujete súhlas. Viac informácií Rozumiem