Okresná prokuratúra v Galante vyhovela podnetu obce Dolná Streda na podanie protestu prokurátora

0
Pridané 1.2.2018. Autor: Marek Mikuláš v kategórií: OR Dolnostredské
Okresná prokuratúra v Galante vyhovela podnetu obce Dolná Streda na podanie protestu prokurátora

V súvislosti so žiadosťou obce Dolná Streda o pridelenie OR Dolnostredské na podnikanie v osobitnom režime podľa § 34, zákona 139/2002 Z.z.  o rybárstve, na základe ktorej bolo dňa 23. novembra 2017 vydané rozhodnutie Ministerstva životného prostredia č. 8490/2017 – 4.1 o pridelení ostatnej vodnej plochy OR Dolnostredské obci Dolná Streda, obec Dolná Streda zistila neoprávnený zápis vecného bremena na svojich listoch vlastníctva na parcelách nachádzajúcich sa pod vodnou plochou OR Dolnostredské.

O tento nezákonný zápis vecného bremena na Okresnom úrade v Galante, katastrálny odbor požiadal SRZ Rada Žilina.  Okresný úrad v Galante, katastrálny odbor tento zápis nedopatrením zapísal. Obec Dolná Streda podala dňa 16.11.2017 na Okresnej prokuratúre v Galante podnet na podanie protestu prokurátora. Okresná prokuratúra v Galante vyhodnotila zapísanie vecného bremena ako protizákonné a podnetu obce Dolná Streda vyhovela a dňa 22.1.2018 podala protest prokurátora na Okresnom úrade, katastrálny odbor.
Viac sa dočítate v Upovedomení o spôsobe vybavenia podnetu na podanie protestu prokurátora z Okresnej prokuratúry Galanta, dostupné je ku stiahnutiu TU.

Diskusia (0)

Tento web využíva cookies, jeho používaním vyjadrujete súhlas. Viac informácií Rozumiem