Rozhodnutie MŽP SR o pridelení OR Dolnostredské obci Dolná Streda

0
Pridané 25.11.2017. Autor: Marek Mikuláš v kategórií: OR Dolnostredské
Rozhodnutie MŽP SR o pridelení OR Dolnostredské obci Dolná Streda

Obci Dolná Streda bolo doručené rozhodnutie Ministerstva životného prostredia SR o pridelení ostatnej vodnej plochy, OR Dolnostredské, na účely podnikania v osobitnom režime.

 
 

Ministerstvo životného prostredia SR, odbor štátnej vodnej správy a rybárstva, ako príslušný orgán štátnej správy na základe žiadosti Obce Dolná Streda o pridelenie ostatnej vodnej plochy na účely podnikania v osobitnom režime
o d o b e r á
Slovenskému rybárskemu zväzu - Rada, Žilina výkon rybárskeho práva na ostatnej vodnej ploche – rybárskom revíre č. 2-1550-1-1 OR Dolnostredské,
v y r a ď u j e
rybársky revír č. 2-1550-1-1 OR Dolnostredské, z evidencie rybárskych revírov vedenej na Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky,
p r i d e ľ u j e
Obci Dolná Streda ostatnú vodnú plochu – OR Dolnostredské  (16,65 ha), k. ú. Dolná Streda, okres Galanta, na účely podnikania v osobitnom režime.

 

Rozhodnutie je dostupné ku stiahnutiu TU.

 

 

Diskusia (0)

Tento web využíva cookies, jeho používaním vyjadrujete súhlas. Viac informácií Rozumiem