Pozvánka na 22. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva

0
Pridané 9.12.2013. Autor: Ľuboš Šúry v kategórií: Nezaradené

Starosta obce v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Z. z.  § 13 odst. 4 písm.  a) o Obecnom zriadení v znení neskorších doplnkov zvoláva 22. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strede na deň 11. decembra 2013 o 17.00 hod. v zasadacej miestnosti Obecného úradu. Program 22. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva je možné stiahnúť z úradnej tabule. Zasadnutie obecného zastupiteľstva je verejné a zúčastniť sa zasadnutia OZ má právo každý občan Dolnej Stredy.

Diskusia (0)

Tento web využíva cookies, jeho používaním vyjadrujete súhlas. Viac informácií Rozumiem