• Prepojenie Kostolného námestia s cyklocestou
  Prepojenie Kostolného námestia...
  Dnes bola vyasfaltovaná spojovacia cesta medzi Kostolným námestím a cyklocestou na hrádzi. 
 • Rozhodnutie MŽP SR o pridelení OR Dolnostredské obci Dolná Streda
  Rozhodnutie MŽP SR o pridelení...
  Obci Dolná Streda bolo doručené rozhodnutie Ministerstva životného prostredia SR o pridelení ostatnej vodnej plochy, OR Dolnostredské, na účely podnikania v osobitnom režime.
 • Nový úsek cyklocesty je otvorený
  ...
  V sobotu 28. októbra 2017 sa na hrádzi pri rybárskom domčeku, konalo slávnostné otvorenie nového úseku cyklocesty. Napriek sychravému jesennému počasiu sa nás zišlo nemálo.
 • Obnovený park v Dolnej Strede
  Obnovený park v Dolnej Strede
 • Obnovený park v Dolnej Strede
  Obnovený park v Dolnej Strede

Galéria